PAS SEMNIFICATIV. Protecție suplimentară pentru Codrii Seculari de la Strâmbu Băiuț

WWF-România (Fondul Mondial pentru Natură), în parteneriat cu Direcția Silvică Maramureș și Primăria Comunei Băiuț, anunță că Planul de Management pentru situl de importanță comunitară ROSCI0285 Codrii Seculari de la Strâmbu Băiuț a fost aprobat prin Ordin al Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor și publicat în Monitorul Oficial.

”Această aprobare reprezintă un pas semnificativ în direcția conservării și protecției durabile a uneia dintre cele mai prețioase arii naturale protejate din țară. Situl de importanță comunitară Codrii Seculari de la Strâmbu Băiuț este recunoscut pentru biodiversitatea sa remarcabilă și pentru rolul său vital în menținerea proceselor naturale din ecosistemelor de pădure atât la nivel național, cât și internațional prin includerea sa în Patrimoniul Mondial UNESCO”, explică Miradona Krizbai, specialist comunicare WWF-România.

Prin elaborarea Planului de Management, WWF-România, Direcția Silvică Maramureș și Primăria Comunei Băiuț urmăresc să asigure o gestionare sustenabilă a resurselor naturale, protejând în același timp speciile rare și habitatele unice ale acestor păduri din inima Maramureșului.

Principalele puncte ale Planului de Management includ: conservarea habitatelor sensibile – se propun măsuri specifice pentru conservarea habitatelor esențiale pentru biodiversitate, contribuind la menținerea unui mediu natural sănătos; monitorizare și evaluare continuă – se instituie un sistem robust de monitorizare pentru a evalua impactul măsurilor implementate și pentru a adapta planul în consecință; angajamentul comunității – se încurajează implicarea comunității locale în eforturile de conservare, promovând educația ecologică și conștientizarea; măsuri de protecție împotriva presiunilor și amenințărilor – se identifică și se abordează amenințările potențiale la adresa sitului, inclusiv impactul antropic.

”Prin emiterea acestui act normativ (Ordin de Ministru), Codrii Seculari de la Strâmbu Băiuț se îndreaptă către un viitor mai sustenabil, în care frumusețea și diversitatea lor naturală vor fi păstrate pentru generațiile viitoare”, concluzionează Miradona Krizbai, specialist comunicare WWF-România.

Proiectul a fost demarat la mijlocul lunii septembrie 2018 în parteneriat cu Direcția Silvică Maramureș și Primăria Comunei Băiuț. Planul de management realizat în cadrul proiectului reprezintă documentul strategic care stă la baza managementului ariei protejate, deopotrivă pentru natură și oameni.

Maria STOICA

Maria Stoica
Maria Stoica