PERFORMANȚĂ. Liceul din Maramureș care ne-a reprezentat la concursul “Ştiu şi aplic”

În perioada ianuarie – mai 2024, la nivelul întregii ţări, prin colaborarea dintre Inspecţia Muncii şi Ministerul Educaţiei Naţionale la nivel naţional, respectiv Inspectoratul Teritorial de Muncă Maramureş şi Inspectoratul Şcolar Judetean Marmureş, a fost continuat proiectul “Valenţe culturale ale securităţii şi sănătăţii în muncă”.

”Introducerea disciplinei Securitate şi Sănătate în Muncă în învăţământul preuniversitar constituie o componentă cheie în dezvoltarea culturii de prevenire a riscurilor, prin învăţarea de către tineri a modului de a lucra în condiţii de securitate şi sănătate. Statisticile actuale din Uniunea Europeană arată că tinerii lucrători au o rată de accidentare mai mare decât alte categorii de lucrători, din diferite cauze: lipsa de informare, lipsa de experienţă, lipsa de cunoştinţe în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă etc. Centrele de învăţământ pot contribui decisiv la scăderea ratei de accidentare a tinerilor lucrători, prin informarea şi educarea tinerilor în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea în muncă în cadrul unei discipline cu acelaşi nume”, precizează reprezentanții ITM Maramureș.

Obiectivele sunt următoarele:
1. Identificarea, stimularea şi promovarea elevilor cu aptitudini creative şi interes sporit pentru acest domeniu de studiu: securitate şi sănătate în muncă.
2. Dezvoltarea competenţelor elevilor, prin activităţi de bune practici în securitate şi sănătate în muncă
3. Dobândirea de cunoştinţe suplimentare în acest domeniu, familiarizarea cu metodele de studiu din acest domeniu, cu literatura de specialitate
4. Educarea tinerei generaţii încă de pe băncile şcolii cu privire la importanţa unui mediu de muncă sănătos şi sigur
5. Crearea unei culturi de prevenire a riscurilor profesionale în vederea intrării pe piaţa muncii.

Grupul ţintă este reprezentat de clasele a IX-a – a XII-a si anul I de școală profesională, din învățământul liceal filiera tehnologică, servicii, resurse naturale şi protecţia mediului şi filiera teoretică cu profil real.

”În acest an la realizarea proiectului au participat 7 unităţi de învăţământ din judeţul Maramureş, respectiv: Liceul Tehnologic ”Transilvania” Baia Mare, Liceul Teoretic ”Emil Racoviță” Baia Mare, Liceul Borşa, Colegiul Tehnic ”Anghel Saligny” Baia Mare, Liceul Penticostal Baia Mare, Școala Profesională Dumbrăvița și Școala Profesională Fărcașa.
În data de 30.03.2024 s-a desfășurat faza judeţeană a concursului “Ştiu şi aplic”, gazdă a concursului a fost Liceul Tehnnologic ”Transilvania” din Baia Mare. La concurs au participat 28 de elevi din unităţile de învăţământ mai sus enumerate. Au ocupat locurile I echipajele Liceului Borșa, echipajul Liceului Penticostal, respectiv al Liceului Tehnologic ”Transilvania”.
Echipajele Liceului Borșa au reprezentat județul la etapa națională a concursului “Ştiu şi aplic”, desfășurată la Iași, în perioada 17-19 mai 2024, unde au obținut o mențiune I și un premiu special”, mai arată conducerea instituției.

 

Ana-Maria HOJDA

Ana-Maria HOJDA
Ana-Maria HOJDA