POSTURI VACANTE. Se caută directori la Direcția Copilului Maramureș

DGASPC Maramureș a scos la concurs două funcții de director, posturile fiind în momentul de față vacante. Este vorba de două posturi pentru funcția de director adjunct, ambele pentru o perioadă nedeterminată.

”În conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 1336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIE A COPILULUI MARAMURES organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale de conducere vacante :
– Director Adjunct – grad profesional II, perioadă nedeterminată – 1 post ( zona Sighetu Marmatiei, Poienile de Sub Munte si Viseu)
– Director Adjunct – grad profesional II, perioadă nedeterminată – 1 post ( zona Baia Mare, Targu- Lapus, Calinesti-Ocna Sugatag)”, precizează reprezentanții instituției.

– Candidaţii pentru ocuparea posturilor de director adjunct trebuie să aibă o vechime în specialitate de cel puţin 3 ani şi să fie absolvenţi de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în unul dintre următoarele domenii, după caz:
a) asistenţă socială sau sociologie;
b) psihologie sau ştiinţe ale educaţiei;
c) drept;
d) ştiinţe administrative;
e) sănătate;
f) economie sau management, finanţe, contabilitate.
– Pot participa la concursul organizat şi absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată în alte domenii decât cele prevăzute mai sus, cu condiţia să fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

26.02.2024 – Afişarea anunţului concursului;
26.02.2024-08.03.2024 – Depunerea dosarelor;
11.03.2024-12.03.2024 – Selecția dosarelor participanților la concurs și afișarea rezultatelor;
13.03.2024  Depunere contestaţii – selecție dosare ;
14.03.2024 Afişarea rezultatelor finale după contestaţii;

19.03.2024, ora 10.00 – Susţinerea probei scrise,
20.03.2024 – Afişarea rezultatelor probei scrise;
21.03.2024 – Depunere contestaţii – proba scrisă;
22.03.2024 – Afişarea rezultatelor contestaţiilor – proba scrisă;

25.03.2024, ora 10.00 – Susţinerea interviului,
26.03.2024 – Afişarea rezultatelor interviului;
27.03.2024 – Depunere contestaţii interviu;
28.03.2024 – Afişarea rezultatelor contestaţiilor interviu;

29.03.2024 – Raportul final si afişarea rezultatelor finale ale concursului;

Fiecare probă este eliminatorie.

Dosarele de concurs se vor depune în perioada 26.02.2024-08.03.2024, respective în zilele lucrătoare de luni până vineri între orele 9 00-14 00 la sediul instituţiei din Baia Mare, str. Banatului nr.1.

 

Ana-Maria HOJDA

Ana-Maria HOJDA
Ana-Maria HOJDA