Premii pentru promovarea întreprinderilor europene în România

Comisia Europeană a lansat “Premiile pentru Promovarea Întreprinderilor Europene”, ediția 2023, pentru promovarea întreprinderilor europene, prin care se recunosc şi răsplătesc iniţiative remarcabile care susţin antreprenoriatul.

Premiile, lansate în anul 2005, nu reprezintă doar o competiţie, ci vizează şi sensibilizarea în ceea ce priveşte antreprenoriatul – atât cu referire la politici cât şi la punerea în aplicare a politicilor – şi celebrează succesul.

Entităţile eligibile cuprind: organizaţii naţionale, localităţi, oraşe, regiuni şi comunităţi, precum şi parteneriate public-private între autorităţi publice şi întreprinzători, programe educaţionale şi organizaţii de afaceri.

Pentru categoria antreprenoriatului responsabil și favorabil incluziunii, entitățile private care se încadrează în definiția IMM-urilor, astfel cum este prevăzută în definiția IMM-urilor (europa.eu), sunt eligibile să aplice, cu condiția ca proiectul, care urmărește să intre în concurență, să nu fie activitatea de bază a IMM-ului. Principalii factori care determină dacă o întreprindere este un IMM sunt: fie numărul de angajați, fie cifra de afaceri, fie totalul bilanțului.

Există şase categorii de premii:

  1. Promovarea spiritului antreprenorial: recunoaşte iniţiativele la nivel naţional, regional sau local, care promovează spiritul antreprenorial în special în rândul tinerilor şi al femeilor.
  2. Investiții în competențele antreprenoriale: recunoaște inițiativele la nivel național, regional sau local de îmbunătățire a competențelor antreprenoriale, manageriale și ale angajaților.
  3. Sprijinirea tranziției digitale: sprijinirea tranziției digitale a întreprinderilor care le permite să dezvolte, să comercializeze și să utilizeze tehnologii, produse și servicii digitale de orice fel.
  4. Îmbunătățirea mediului de afaceri și sprijinirea internaționalizării întreprinderilor: recunoaște politicile și inițiativele inovatoare la nivel național, regional sau local, care fac din Europa cel mai atractiv loc pentru a începe o afacere, a o exploata, a o face să se dezvolte și a o extinde pe piața unică, pentru a simplifica procedurile legislative și administrative pentru întreprinderi și pentru a pune în aplicare principiul „a gândi mai întâi la scară mică” în favoarea întreprinderilor mici și mijlocii.
  5. Sprijinirea tranziției durabile: recunoaște politicile și inițiativele de la nivel național, regional sau local care sprijină tranziția durabilă și aspectele de mediu, cum ar fi economia circulară, neutralitatea climatică, energia curată, utilizarea eficientă a resurselor sau biodiversitatea, de exemplu prin dezvoltarea durabilă a competențelor și stabilirea de contacte, precum și prin finanțare.
  6. Premiul pentru antreprenoriat responsabil şi global: recunoaşte acţiunile naţionale, regionale şi locale ale autorităţilor sau parteneriatelor public-private care promovează responsabilitatea socială în cadrul întreprinderilor mici şi mijlocii.  Această categorie de premii va recunoaşte, de asemenea, eforturile de promovare a antreprenoriatului în cadrul grupurilor defavorizate, precum şomerii, în special şomerii pe termen lung, imigranţii legali, persoanele cu handicap sau cele aparţinând minorităţilor etnice.

Marele premiu al juriului poate fi ales din orice categorie şi va fi acordat candidatului care prezintă iniţiativa considerată cea mai creativă şi plină de inspiraţie din Europa.

Concursul se adresează tuturor autorităților locale, regionale și naționale din UE sau țărilor asociate în cadrul Programului COSME.

La acest concurs pot participa toate autoritățile la nivel de municipii, oraşe, regiuni şi comunităţi, precum şi parteneriatele public-private între autorităţi publice şi întreprinzători, programele educaţionale, întreprinderile şi organizaţiile de afaceri. 

Termenul de depunere a solicitărilor de către candidaţii din România este de 9 iunie 2023.

mg
mg