PROGRAM. 50 de milioane de euro pentru ”Primul student din familie”

Apelul de proiecte pentru Programul „Primul student din familie” a fost deschis de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. „Primul student din familie” este parte din Programul Național pentru Reducerea Abandonului Universitar și va fi finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021-2027 și din bugetul de stat.

Prin prezentul apel de proiecte, se vor finanța măsuri de prevenție, măsuri de intervenție și măsuri compensatorii care să contribuie la crearea cadrului care permite acces echitabil la studii universitare de calitate, pentru orice tânăr, indiferent de mediul socioeconomic din care provine.

Bugetul total alocat apelurilor de proiecte este de 50 de milioane de euro, fără TVA, din care contribuția UE este de 42 de milioane de euro FSE+. Proiectele pot fi depuse prin Sistemul informatic MySMIS2021 până în data de 31 mai, ora 16.

Maria STOICA

 

Maria Stoica
Maria Stoica