REALITATE. Maramureșul a pierdut peste 6.000 de locuitori, în doi ani

Conform datelor statistice, județul Maramureș a pierdut peste 6.000 de locuitori în ultimii doi ani. Pe de o parte, o cauză importantă o reprezintă sporul natural negativ din județul nostru, însă, în același timp, sunt și numeroase cazuri de locuitori ai Maramureșului care aleg să plece în alte județe sau peste hotare.

”Scăderea constanta a populației de la un an la altul, se datorează în principal scăderii sporului natural al populației care ia valori negative tot mai mari, urmare a reducerii ratei natalității și a creșterii mortalității generale, dar și soldului negativ al balanței interjudețene și al migrației externe. Populația după domiciliu în ultimii 3 ani a scăzut cu 6.145 de locuitori.

La 1 iulie 2023, conform populației după domiciliu din județul Maramureș, copiii (0-14 ani) deţin o pondere de 14,4% în
totalul populaţiei judeţului, populaţia tânără (15 – 24 ani) reprezintă un procentaj de 11,0%, persoanele mature (25 – 64 ani)
formează majoritatea 57,7%, iar persoanele în vârstă de 65 ani şi peste reprezintă 17,0 % din total”, a declarat Marius Pop, director adjunct al Direcției Județene de Statistică Maramureș.

 

Ana-Maria HOJDA

Ana-Maria HOJDA
Ana-Maria HOJDA