REFUGIAȚI. Delegație din Maramureș, prezentă în Polonia

O delegație a Consiliul Județean Maramureș a participat în perioada 4-5 iulie 2023 la Rzeszow în Republica Polonă, la conferința de lansare și prima întâlnire transnațională a partenerilor de proiect combinată cu vizite de studiu în cadrul proiectului SIRM – „Integrarea Socio-Economică a Refugiaților și Migranților”, finanțat în cadrul programului INTERREG EUROPE 2021-2027, apelul 1.

Delegația, compusă din membri ai echipei de proiect și doi factori implicați în tema proiectului, respectiv Oana Oșanu – director executiv al Agenției Județene de Ocupare și Formare în Muncă Maramureș și Adela Pocol – angajat în cadrul Asociației Profesionale Neguvernamentale de Asistență Socială A.S.O.C.C., s-a implicat în activitățile proiectului prin prezentări și analize privind situația refugiaților și migranților din Maramureș, precum și programe de suport pentru integrarea pe piața muncii, inclusiv prin antreprenoriat social. Alături de partenerii din Irlanda (Universitatea Tehnologică Munster), Regatul Țărilor de Jos (Universitatea Groningen), Slovacia (Administrația regiunii Presov), Letonia (Universitatea Letoniei), Italia (Municipalitatea din Brindisi) și Croația (Municipalitatea Sibenik), Județul Maramureș a subliniat activitățile întreprinse în sprijinul refugiaților din Ucraina, dar și modalitățile specifice prin care se încurajează în județ integrarea în muncă a acestora. Totodată, în programul primei zile a întâlnirii a fost organizată și o ședință de proiect în care s-au discutat principalele aspecte de management ale proiectului precum și organizarea Comitetului Director care urmează să ia decizii cheie în cadrul proiectului.

În a doua zi a întâlnirii de proiect, delegații au avut prilejul să viziteze două obiective importante din cadrul Voievodatului Podkarpackie, cu care județul Maramureș este înfrățit și implementează proiectul SIRM, și anume „Centrul de Integrarea a Migranților” din cadrul Biroului de muncă Podkarpackie și „Centrul de Economie Socială” din Rzeszow. În cadrul Centrului de Economie Socială, gazdele poloneze au prezentat o serie de proiecte desfășurate sau în implementare care vizează oferirea de granturi întreprinderilor sociale de sprijin pentru refugiații din Ucraina.

Colaborarea dintre Voievodatul Podkarpackie și mediul organizațiilor nonguvernamentale poloneze s-a reflectat în cadrul întâlnirii de proiect prin vizita de studiu realizată la „Centrul de Dezvoltare Psihofizică TUTU” din Rzeszów. Aici, Fundația TUTU – #PomagamUkrainie a reușit prin accesarea de finanțări locale și externe să dezvolte un centru de suport pentru copiii și mamele care s-au refugiat din calea războiului din Ucraina. Centrul TUTU este un spațiu sigur pentru: cooperare – copiii, atât polonezi, ucraineni, cât și cei din întreaga lume, se pot întâlni în Centru pentru a petrece timp împreună, a se juca și profita de o serie de activități creative; regenerare – cei care au simțit oroarea războiului își pot recăpăta echilibrul și își pot regăsi puterea de a merge mai departe în viață după ororile trăite în zonele de conflict. Centrul se bazează pe implementarea unor strategii adecvate pentru a face față stresului și traumelor.

La finalul celor două zile a conferinței de lansare a proiectului SIRM, toți partenerii s-au declarat impresionați de prezentările și activitățile desfășurate în beneficiul refugiaților și migranților, urmând să asimileze bunele practici prezentate în regiunilor din care provin.
Obiectivul general al proiectului SIRM este îmbunătățirea implementării a 8 politici de dezvoltare regională în domeniul integrării socio-economice a migranților și refugiaților, o problemă importantă în domeniul incluziunii sociale fiind integrarea socio-economică a migranților din țările terțe. Activitățile de integrare ale acestui grup necesită coordonarea multor sisteme, adică asistența medicală, politica socială, educația sau piața muncii. Proiectul își propune să contribuie la învățarea interregională, să facă schimb de bune practici, în urma cărora fiecare partener are oportunitatea de a modifica politicile regionale/naționale.

Bugetul total al proiectului SIRM este de 1.620.928 euro, din care aferent Consiliului Județean Maramureș, pentru cei 4 ani de implementare, 140.370 euro, din care contribuția ERDF este de 112.296 euro (80% din bugetul total). Cofinanțarea națională este de 28.074 euro (20% din bugetul total), din care 25.266,4 euro este cofinanțarea de la bugetul de stat (18%), iar 2% este cofinanțarea Consiliului Județean Maramureș, în valoare de 2.807,4 euro.

Ana-Maria HOJDA

Ana-Maria HOJDA
Ana-Maria HOJDA