RO e-FACTURA. Ce amenzi riscă cei care nu respectă noile reglementări

În curând, cei care nu respectă noile reglementări legale în privința emiterii și raportării facturilor electronice, riscă amenzi substanțiale.

”D.G.R.F.P. Cluj-Napoca reamintește operatorilor economici – persoane impozabile  stabilite  în România , indiferent dacă sunt sau nu înregistrați în  scopuri de TVA,  că  în perioada 1 ianuarie 2024-30 iunie 2024  au obligația  să  raporteze în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura toate facturile  emise în relația B2B și în relația cu instituțiile publice, altele decât cele efectuate  în relația B2G, pentru care există obligația utilizării sistemului RO e -Factura începând cu data de 01 iulie 2022, pentru livrări de bunuri și prestări de servicii  care au locul livrării sau prestării în România, potrivit prevederilor Titlului VII-TVA  din Codul fiscal.

De asemenea, operatorii economici persoane impozabile nestabilite , dar înregistrate în scopuri de TVA în România  au obligația, începând cu  1 ianuarie 2024, să raporteze în sistemul național  RO e-Factura toate facturile  emise în relația B2B pentru livrări de bunuri și prestări de servicii  care au locul livrării sau prestării în România, potrivit prevederilor Titlului VII-TVA  din Codul fiscal.

În perioada 1 ianuarie 2024-30 iunie 2024, operatorii economici prevăzuți mai sus au obligaţia să transmită facturile emise către destinatari conform prevederilor art. 319 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia situaţiei în care atât furnizorul/prestatorul, cât şi destinatarul sunt înregistraţi în Registrul RO e-Factura.
Termenul limită pentru transmiterea facturilor emise, pentru livrările de bunuri și prestările de servicii  care au locul livrării sau prestării în România, potrivit prevederilor Codului fiscal, în sistemul  național  RO e-Factura este de  de 5 zile lucrătoare de la data emiterii facturii, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data – limită prevăzută pentru emiterea facturii   la art. 319 alin.(16) din  Codul Fiscal.

De la 1 iunie 2024 , nerespectarea termenului limită pentru transmiterea  uneia sau mai multor facturi al căror termen-limită de transmitere în sistemul naţional RO e-Factura intervine în cursul unei luni calendaristice , constituie contravenţie şi se sancţionează , astfel:
– cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mari, definiţi potrivit legii;
– cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei, pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii, definiţi potrivit legii;
– cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice.

Nerespectarea termenului limită pentru transmiterea facturilor în sistemul naţional RO e-Factura, în perioada 1 ianuarie -31 mai 2024,  nu se sancționează contravențional.
Nerespectarea prevederilor art. 13^1 alin.(1) din OUG nr.120/2021 , cu modificările și completările ulterioare, de către destinatarul unei facturi emise de operatori economici stabiliți în România , în relația B2G, constituie contravenție dacă nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât să fie considerată, potrivit legii, infracţiune, şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei.

Începând cu data  de 01.07.2024 , emitenții facturilor electronice au obligația de transmitere a acestora  către destinatari  utilizând  sistemul național  RO e-Factura.

Termenul limită pentru transmiterea facturilor emise în sistemul  național RO e-Factura este de  5 zile  calendaristice  de la data emiterii facturii, dar nu mai târziu de 5 zile calendaristice  de la data – limită prevăzută pentru emiterea facturii  la art. 319 alin.(16) din Codul fiscal .
Nerespectarea termenului limită pentru transmiterea  facturilor în sistemul național  RO e-Factura , în relația B2B, constituie  contravenție și se sancționează, începând cu 1 iulie  2024 , astfel:
– cu amendă  de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mari, definiţi potrivit legii;
– cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei, pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii, definiţi potrivit legii;
– cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice.
Totodată , netransmiterea de către emitent a facturii în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura , precum și primirea și înregistrarea  de către destinatari – persoane impozabile  stabilite în România, a unei facturi emise de operatori economici stabiliți în România , în relația B2B,  fără a fi respectate prevederile art. 10 alin.(1) din OUG nr. 120/2021,  constituie contravenție și se sancționează cu o amendă egală cu 15% din valoarea totală a facturii”.

Baza legală:
– OUG nr.120/2021 privind administrarea, funcţionarea şi implementarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura şi factura electronică în România, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate a vehiculului şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piaţă, punerii la dispoziţie pe piaţă, înmatriculării sau înregistrării în România, precum şi supravegherea pieţei pentru acestea, cu modificările și completările ulterioare.
 Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare”, se precizează într-un comunicat de presă emis de Compartimentul Comunicare Relații Publice și Mass Media al instituției.

 

Ana-Maria HOJDA

Ana-Maria HOJDA
Ana-Maria HOJDA