RONA DE JOS. 50 de terenuri întabulate gratuit în luna septembrie

Întăbularea terenurilor este o acțiun e costisioate pentru majoritatea proprietarilor din mediul rural, din pricina costurilor ridicate. Pe de altă parte, lipsa întăbulării descalifică proprietarii pentru accesarea diverselor subvenții acordate de stat. Implicarea autorităților locale este decusuvă în acest semn. Un exemplu pozitiv găsim în comuna Rona de Jos, județul Maramureș.

Primarul comunei, Ion Herbil, declară: “Am reușit să întabulăm gratuit încă 50 de terenuri și 35 de construcții din extravilanul și intravilanul comunei Rona de Jos, din sectorul cadastral numărul 5, sector cuprins între Drumul Național 18, Strada Iriște și Comuna Bocicoiu Mare.

Începând din anul 2019 și până anul acesta, prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară, au fost finalizate întabulările gratuite în 34 sectoare cadastrale și alte 9 sectoare cadastrale sunt în curs de finalizare.

Programul Național de Cadastru și Carte Funciară are drept scop înregistrarea, gratuită pentru cetățeni, a tuturor imobilelor (terenuri și clădiri) și este finanțat din veniturile proprii ale ANCPI și din fonduri europene.

În perioada următoare se vor emite extrasele de Carte Funciară și vor fi predate fiecărui proprietar”.

GlasulMM
GlasulMM