SCHIMBARE LEGISLAȚIE. Sunt vizate imobilele luate abuziv de comuniști

În data de 26.10.2023 a intrat în vigoare Legea nr. 284/2023 pentru completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România. În noua lege, potrivit Primăriei Baia Mare, se precizează că „persoanele cu privire la care, prin hotărâri judecătoreşti irevocabile/definitive, instanţele de judecată s-au pronunţat asupra existenţei şi întinderii dreptului, precum şi asupra calităţii de persoană îndreptăţită şi care nu au formulat cereri în baza Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pot depune cereri pentru acordarea de măsuri compensatorii prin puncte la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor.

Legea mai prevede că „cererile prevăzute la art. 43^1 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu completările aduse prin prezenta lege, se depun în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.” Persoanele care se încadrează în prevederile Legii nr. 284/2023 pot depune cererile, însoțite de hotărâri judecătoreşti irevocabile/definitive, la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor până la data de 26.04.2024”.

Marcel ȘERBAN

dh
dh