SITUAȚIE. Câți elevi maramureșeni sunt scutiți de efort la orele de educație fizică?

Zilele trecute, Ministerul Educației a cerut inspectorilor de specialitate să furnizeze date cu privire la situația elevilor scutiți de efort la orele de educație fizică și sport, în primele două module de cursuri.

Prof. dr. Ligia Duruș, purtător de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Maramureș, a declarat că, în total, 617 de elevi beneficiază de scutire, ceea ce reprezintă 1,2% din numărul total al elevilor din județ.

În Maramureș, în acest an școlar 2023-2024, 48.571 de elevi sunt înscriși în clasele pregătitoare și XII/ XIII, cursuri de zi. În primele două module ale anului școlar, 173 de elevi din clasele primare, 216 elevi din clasele gimnaziale și 228 de elevi din clasele liceale au fost scutiți de efort la orele de educație fizică și sport.

Potrivit Regulamentului de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar (ROFUIP), elevii scutiți de efort fizic sunt obligați să fie prezenți la orele de educație fizică și sport, însă nu li se acordă calificative/ note, iar media nu le este încheiată la această disciplină în anul în care beneficiază de scutire medicală.

Maria STOICA

Maria Stoica
Maria Stoica