SOLICITARE. Acord de mediu pentru proiectul Construire parc fotovoltaic în comuna Groși

COMUNA GROȘI, cu sediul în comuna Groși, sat Groși, str. Mihai Viteazu, nr. 50, jud. Maramureș, titular al proiectului pentru ”Construire parc fotovoltaic în comuna Groși, județul Maramureș”, propus a fi amplasat în comuna Groși, sat Groși, zona Dealu Mare, Fn, jud. Maramureș, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul mai sus menționat.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Maramureș, cu sediul în localitatea Baia Mare, str. Iza, nr. 1A, în zilele de luni – joi între orele 8-16.30 şi vineri între orele 8-14, precum si la următoarea adresă de internet http://apmmm.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectl deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Maramureș.

GlasulMM
GlasulMM