Ajutoare de stat acordate de România pentru sprijinirea societăților în contextul războiului din Ucraina

Comisia a aprobat reintroducerea schemei de ajutoare de stat acordate de România pentru sprijinirea societăților în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei, inclusiv creșterea aferentă a bugetului

Schema constituie o reintroducere a unei măsuri pe care Comisia a aprobat-o inițial în septembrie 2022 și care a expirat la 31 decembrie 2022. În cadrul schemei, sprijinul public poate fi acordat sub formă de: garanții de stat pentru noile împrumuturi acordate și subvenții directe.

România a notificat o serie de modificări aduse schemei inițiale, care vizează în principal: (i) o majorare globală a bugetului cu până la 695 de milioane euro (3,4 miliarde lei); (ii) reintroducerea schemei până la 31 decembrie 2023 și (iii) o majorare a plafoanelor maxime ale ajutoarelor pentru granturi directe, în conformitate cu cadrul temporar de criză modificat la 28 octombrie 2022. 

Schema reintrodusă are drept obiectiv să le asigure societăților afectate de perturbarea economiei cauzată de actuala criză geopolitică posibilitatea de a avea acces în continuare la lichidități suficiente.

În ceea ce privește granturile directe, ajutoarele nu vor depăși 250.000 euro pentru fiecare beneficiar care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, 300.000 euro pentru fiecare beneficiar care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii și două milioane euro pentru fiecare beneficiar din celelalte sectoare ale economiei.

Sprijinul în cadrul schemei va fi acordat până cel târziu la 31 decembrie 2023.

mg
mg