ANUNȚ OFICIAL – Post de procuror disponibil la DNA Baia Mare

În perioada 18 – 20 ianuarie 2023, Direcția Națională Anticorupție organizează interviul pentru numirea procurorilor cu funcții de execuție în cadrul Direcției Naționale Anticorupție, pentru ocuparea unui număr de 41 de posturi de procuror. Potrivit anunțului făcut de Direcția Națională Anticorupție, la Structura centrală a Direcției vorbim de 18 posturi din care 9 posturi la Secția judiciară penală, 5 posturi la Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, 2 posturi la Secția de combatere a corupției, 1 post la Compartimentul de analiză a datelor privind corupția, respectiv 1 post la Serviciul resurse umane, perfecționare profesională și documentare. Un post este disponibil și la Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze de corupție săvârșite de militari.

DNA face angajari

La Serviciile teritoriale ale Direcției sunt disponibile 22 de posturi din care la Serviciul teritorial Alba-Iulia: 4 posturi, Serviciul teritorial Cluj: 1 post, Biroul teritorial Baia-Mare: 1 post, Serviciul teritorial Constanța: 1 post, Serviciul teritorial Craiova: 1 post, Serviciul teritorial Galați: 1 post, Serviciul teritorial Iași: 1 post, Serviciul teritorial Oradea: 2 posturi, Serviciul teritorial Pitești: 3 posturi, Serviciul teritorial Ploiești: 5 posturi, Serviciul teritorial Târgu Mureș: 1 post și la Serviciul teritorial Timișoara: 1 post.

„La concurs se pot înscrie procurorii care îndeplinesc condițiile de participare prevăzute de art. 94 rap. la art. 86 alin. (2) din Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară, cu aplicarea art. 168 alin. (2) din Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară, respectiv:
a) să nu fi fost sancționați disciplinar în ultimii 3 ani, cu excepția cazurilor în care a intervenit radierea sancțiunii disciplinare;
b) să aibă o bună pregătire profesională;
c) să aibă o conduită morală ireproșabilă;
d) să aibă o vechime de cel puțin 10 ani în funcția de procuror sau judecător (la calcularea condiției minime de vechime pentru a participa la concurs se ia în considerare perioada în care procurorul a avut calitatea de auditor de justiție, în conformitate cu dispozițiile art. 168 alin. 2 din Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară)

Postul vacant din cadrul Serviciului pentru efectuarea urmăririi penale în cauze de corupție săvârșite de militari din cadrul structurii centrale a direcției poate fi ocupat exclusiv de procurori militari. Concursul constă în susținerea unui interviu în fața comisiei de interviu. Conform art. 94 rap. la art. 86 alin. (13) din Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară, în cadrul interviului se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților și se va urmări:
a) verificarea pregătirii profesionale;
b) verificarea capacității de a lua decizii și de a-și asuma răspunderea;
c) verificarea rezistenței la stres;
d) existența unei conduite morale ireproșabile, precum și a altor calități specifice, respectiv: complexitatea și diversitatea activităților, motivația candidatului, inițiativă și creativitate;
e) activitatea desfășurată de candidați, cunoașterea unei limbi străine și cunoștințele de operare pe calculator”, a anunțat DNA.

FOTO ro.wikipedia.org

Marcel Șerban

dh
dh