ANUNȚ PUBLIC. Declanșarea etapei de încadrare pentru Amenajamentul Silvic al fondului forestier aparținând Composesoratului Șișești

COMPOSESORATUL ȘIȘEȘTI având sediul în com. Șișești jud. Maramureș, titular al “Amenajamentului Silvic al fondului forestier propietate privată aparținând Composesoratului Șișești, judetul Maramureș” anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare privind procedura evaluării de mediu pentru planuri și programe, în vederea obținerii avizului de mediu. Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Maramureș din localitatea Baia Mare, str. Iza, nr.1A, de luni până joi între orele 8:00 – 16:30 și vineri între orele 8:00 – 14:00.

Comentarii și propuneri se primesc în scris la sediul APM Maramureș, în termen de 18 zile de la data publicării anunțului.

GlasulMM
GlasulMM