ANUNȚ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

COMUNA GROȘI, titular al proiectului “Extindere rețea de canalizare menajeră în localitatea Satu Nou de Jos, comuna Groși, județul Maramureș, propus a fi amplasat în comuna Groși, satul Satu Nou de Jos, străzile Arenei, Cireșilor, Fântânele, Garoafei, Nucilor, Pădurii, Pășunii, Republicii, Rozelor, Școlii, Târgului, Lămâiței, f.n., jud. Maramureș”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Proitecția Mediului Maramureș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul mai sus menționat.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Maramureș, cu sediul în localitatea Baia Mare, str. Iza, nr. 1A, jud. Maramureș, în zilele de luni – joi între orele 8.00 – 16.30 și vineri între orele 8.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmmm.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Maramureș

GlasulMM
GlasulMM