EXAMENE. Când va avea loc a doua sesiune de Bacalaureat

Calendarul celei de-a doua sesiuni a examenului național de bacalaureat 2023 a fost stabilit, iar candidații vor susține prima probă săptămâna viitoare, în data de 16 august. În această perioadă s-a dat startul sesiunii de înscriere a candidaților la examen, inclusiv a elevilor care au promovat corigențele.

-17 – 24 iulie 2023 – înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe;

-7 – 11 august – calcularea de către comisiile și secretariatele școlilor a mediilor și echivalarea/recunoașterea nivelurilor de competență din cadrul probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale la examenul național de bacalaureat 2023;

-16 august 2023 – Limba și literatura română – proba E.a) – probă scrisă;

-17 august 2023 – Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – probă scrisă;

-18 august 2023 – Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – probă scrisă;

-21 august 2023 – Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă;

-25 august 2023 – Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor (12:00 – 18:00).

Rezultatele inițiale (și finale) se publică pe site-ul bacalaureat.edu.ro.

-26 – 28 august 2023 – Soluționarea contestațiilor

-29 august 2023 – Afișarea rezultatelor finale.

Precizăm că probele de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, probele de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale, probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal şi probele de evaluare a competenţelor digitale se echivalează/se recunosc conform metodologiei aprobate prin ordinul nr. 4.438/12.06.2023.

Ana-Maria HOJDA

Ana-Maria HOJDA
Ana-Maria HOJDA