ÎNSCRIERI. Post scos la concurs la Casa Județeană de Pensii

Casa Județeană de Pensii Maramureș anunță organizarea unui concurs pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante în cadrul compartimentului Comunicare și relații publice – consilier, clasa I, grad asistent.

Sunt necesare studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, respectiv vechime minimă în specialitatea studiilor – 1 an.

Dosarele se depun până în 1 iulie. Detalii la: telefon 0741/251.361, e-mail resurseumane.maramures@cnpp.ro.

Maria STOICA

 

Maria Stoica
Maria Stoica