LOCALITĂȚI DIN MARAMUREȘ. Moisei

Nord-Vest. Localitate situată în depresiunea Maramureşului, la poalele Munţilor Rodnei, în lunca râului Vişeu, a Izvorului lui Dragoş şi a Izvorului Negru, la 136 de kilometri de Baia Mare, la 5 kilometri de Borşa şi 7 kilometri de Vişeul de Sus; zonă de munte.

Localităţi componente ale comunei: Moi­sei (nu are localități aparținătoare). Prima atestare documentară: 1365 (Moy­se). Populaţie: 9.264 locuitori. Gospodării: 3.347. Culte: 8.180 ortodocși, 494 adventiști, 143 penticostali, 5 romano-catolici, 5 greco-catolici. Etnii: 8.851 români, 3 romi. Cătune: Izvorul lui Dragoş, cătun contopit cu loc. Moisei, atestat documentar în 1909; Izvorul Negru (1909); Mănăstirea Moi­se­iului (1909). Di­alect: subdialect mara­mu­re­şean. Nu­mele comun al locui­to­ri­lor: moi­se­ian, -ă, moi­se­ieni, -e, (moi­sean) / moi­seiancă, moi­seience. Porecla locuitorilor: ove­şeri; gâlcoi. Nume de familie derivate din nu­mele lo­calităţii: Moi­san, Moisean (24 de persoane). Nume de familie frecvente în localitate: To­moiagă, Coman, Hoj­da, Ivaşcu, Ti­miş, Grad, Horj, Mi­hali, Fluţar, Ciu­ban, Pop, Vlaşin, Roşca, Şteţcu.

Instituții: primărie, post de poliție rurală, grădiniță de stat (Lunca de Jos), grădiniță privată (“David”), 2 școli gimnaziale, bibliotecă comunală (din 1958), cabinet medical, cabinet stomatologic, farmacie, agenție bancară, bancomat, serviciu public comunitar local de evidență a persoanelor, cămin cultural, oficiu poștal; baze sportive: teren de fotbal (iarbă). Biserici: 4 biserici ortodoxe (“Cuvioasa Paraschiva”, 1848, de zid; “Înălțarea Domnului”, 1988, de zid; “Acoperământul Maicii Domnului”, în construcție; “Pogorârea Sfântului Duh”, 1993, din lemn); 3 biserici adventiste de ziua a șaptea (Izvorul Dragoș, Lunca de Jos, Șesu); biserici penticostale (“Betel”, “Betania”; “Efrata”). Așezământ monahal: Mănăstirea Moisei, rit ortodox, construcție din lemn pe fundație din piatră, cu hramul “Adormirea Maicii Domnului”, obște de călugări. Resurse naturale: curs de apă (râul Vișeu și afluenții Văscoaia, Poieni, Valea Dragoș Vodă, Valea Neagră), fond de vânătoare (Valea Neagră – 12.000 ha), teren arabil (1.700 ha), pășuni și fânațe (5.800 ha), fond forestier (3.100 ha); livezi (70 ha); fructe de pădure și ciuperci comestibile din flora spontană. Arie na­turală protejată (de interes naţional): Rezervaţia (ştiin­ţifică) Pietrosul Mare; relief glaciar.

Descoperire arheologică: tezaur de dinari romani republicani (descoperit în 1918). Monumente istorice: Ansamblul bisericii „Adormirea Maicii Domnului” (1600); Biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului” a fostei mănăstiri „Izvorul Negru” (1600); Stâlpii de piatră ai „Drumului Crucii” (sec. XVII); Monumentul martirilor români de la Moisei (1972); Casa de lemn a martirilor asasinaţi în august 1944 (1890). Monumente co­memo­rative: Monumentul Eroilor din Primul și al Doilea Război Mondial (2002); Troița Martirilor și a Eroilor de la Izvorul lui Dragoș căzuți în Primul și al Doilea Război Mondial (2012). Obiective turistice: Monumentul Eroilor, Parcul Național Munții Rodnei, Mănăstirea Moisei (Centru Local de Informare și Promovare Turistică). Ma­nifestare tradițională locală (element de patrimoniu imaterial al culturii naționale): procesiunea populară de la Mănăstirea Moisei, cu ocazia sărbătorii Sfânta Măria Mare.

Originea numelui localității

Denumiri atestate: (1365) Moy­se, (1450) Mayze, (1453) Ke­nesiatus Moyzey, (1465) do­minium May­zen, (1463) nobilitas de Moyzen; (1468) Nobilitas, (1495) May­zyn, (1828, 1851) Mojzén, Moi­szey, (1913) Mojszén, (1909-1919) Moiseiu, Maj­szin, (1968) Moisei. Evoluția numelui localității: Moise, Moisei.

Soluții etimologice. Cei care au studiat ches­tiu­nea originii numelui localităţii Moisei admit că la bază stă un nume de persoană Moise şi că acesta ar fi fost înte­meietorul satului: “Numele localităţii vine de la Moise, un fiu al comunei”. Primul care a propus această derivare a fost N.A. Constantinescu (1963): n.fam. Moise < ebr. Mōsheh < rad. egipt. ms(w) “fiu”, de unde Moise, Moiseiu (în Maramureş), dar şi Moisil, Moisiuc. I. Iordan (1983) precizează că n.fam. Moise este, la origine, nume biblic. Potrivit tradiției iudaice, Moise este un personaj mitic, un profet evreu, conducător al triburilor israelite, la ieșirea lor din Egipt, autor al primelor cinci cărți din Vechiul Testament (Tora). După unii cercetători, numele ar proveni dintr-o sintagmă ebraică cu sensul de scos din apă (referitor la legenda salvării sale din apele Nilului), după alții ar fi un nume egiptean cu sensul de fiul lui…. În judeţul Maramureş sunt 32 de persoane cu numele de familie Moise, respectiv 7 cu numele Moisei. Sufixul –i este desinenţa care indică pluralul (în loc de suf. –eşti). După V. Frăţilă (2016), Moisei ar fi, mai degrabă, un derivat din Moise + suf. –ei, sub influenţa numelor calendaristice An­drei, Matei, Timotei. În jud. Mehedinţi, antroponimul Moise a dat oi­conimul Moiseşti.

(Mai multe detalii, în lucrarea “Dicționar etimologic al localităților din județul Maramureș”, Dorin Ștef, editura Casa Cărții de Știință, Cluj Napoca, 2023 – premiată la Cărțile Anului, ediția 2023, secțiunea Carte de știință. Lucrarea poate fi procurată la telefon 0770288308).

 

GlasulMM
GlasulMM