LOCALITĂȚI DIN MARAMUREȘ. Nănești

Sat aparţinător de comuna Bârsana, județul Maramureș, regiunea istorică Maramureş, Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest. Localitate situată pe valea Izei, între Onceşti şi Bârsana; zonă de deal.

Prima atestare documentară: 1412 (Nanfalva). Populaţie: 672 lo­cuitori. Dialect: subdialect maramureşean. Numele comun al locuitorilor: nă­neştean, -ă, năneş­teni, -e / năneş­teancă, năneştence. Porecla locuitorilor: hribe; hribari; hribe-coapte. Nume de familie derivate din nu­mele localităţii: Nă­neş­tean, Nănăştean (64 de persoane). Nume de familie frecvente în localitate: God­ja, Nemeş. Per­so­nalităţi: Gheorghe Mihai Bâr­lea (n. 1951), director al Bibliotecii Municipale din Sighetul Marma­ției, consilier șef al Inspectoratului pentru Cultură Maramureș, poet, po­li­ti­cian, se­nator în Parlamentul României; pre­fect al judeţului Ma­ramureş (oc­tom­brie 1997-octombrie 2000). Membru al Uniunii Scriitorilor. ♦ Vasile Bârlea (n. 1951), pictor-restaurator. ♦ Echim Vancea (n. 1951), poet, director al Bibliotecii Municipale din Sighetul Marmației. Vol. Fotografie după un ori­ginal pierdut (1990), Doc­tor fără arginţi (1997), Abatere de la dialog (1998) etc. Membru al Uniunii Scriitorilor.

Instituții: școală primară, biserică ortodoxă (de zid, “Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”, 1936); biserică penticostală (filială a bisericii din Oncești). Resurse naturale: curs de apă (râul Iza), fond forestier, izvor de apă sărată (pe versantul stâng al Izei). Alte resurse: conexiune internet, semnal GSM, rețea utilități (apă, energie electrică). Descoperire arheologică: topoare plate de piatră șlefuită descoperite în apropiere de râul Iza.

Originea numelui localității

Denumiri atestate: (1412 și 1414) Nanfalua, (1490) Nanfalwa, (1828) Nán­falva, No­neşti, (1851) Nánfalu, (1909-1919) Năneşti, Nánfalva, (1968) Nănești. Evolu­ția numelui localității: Satul lui Nan, Nănești.

Soluții etimologice. Forma în care e consemnat în documentele istorice, Nanfalva, adică Satul lui Nan, ne demonstrează că la originea numelui satului stă un antroponim rom. Nan, opinie unanimă. Acest nume de familie este frecvent în judeţul Maramureş (551 de persoane), preponderent în zona Rona de Jos. După N.A. Constantinescu (1963) și I. Iordan (1983), numele provine din antro­po­nimul Anania (nume biblic < ebr. Chanania), cf. bg. Nano, gr. Nan(n)os, Nan(n)u, ipoteză care a vizat preponderent oiconimele din Moldova: Năneşti (jud. Bacău, Vran­cea), Năneşti-Deal, Nă­neşti-Vale (jud. Bacău). Însă, de precizat că, în Maramureş, este atestat apelativul regional nan, cu sensul de “persoană de statură mică; pitic” (< lat. nanus, -a “pitic, cal mic”), care a dezvoltat porecle şi supranume, şi se putea uşor transforma în nume de familie, posibil influențând decisiv și oiconimul Nănești. Numele satului derivă de la un cneaz cu numele Nan: “În secolul al XV-lea, familia nobilă Nan deţinea domenii întinse în Săpânţa, Vişeu, Rona de Jos etc.”.

GlasulMM
GlasulMM