LOCALITĂȚI DIN MARAMUREȘ. Preluca Nouă

Sat aparţinător de comuna Copalnic-Mănăştur, zona Chioar, Zo­na Metropolitană Baia Mare, județul Maramureș, regiu­nea Transilvania (de Nord), Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest; în 1954, cătun al satului Preluca Veche. Localitate si­tu­ată pe Culmea Prelucii, la sud de Copalnic-Mănăştiur, la est de Codrul Butesii (capăt de drum); zonă de deal.

Prima atestare documentară: 1954 (Preluca Nouă). Populaţie: 298 locuitori. Cătune: Urmășei, Obcina, Zăpode, Fântânele, Pițigaia. Dialect: subdialect crişean. Nu­mele comun al locuitorilor: prelucan, -ă, prelucani, -e / prelucancă, prelu­cen­ce. Nume de familie derivate din numele localităţii: Pre­lu­can (95 de persoane). Nume de familie frecvente în locali­tate: Flo­rian, Giurgiu, Mureşan. Instituții: școală gimnazială, cămin cultural, biserică greco-catolică (“Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul”), biserică ortodoxă (de zid, “Sfântul Prooroc Ilie”, 1905). Resurse naturale: teren arabil, livezi, fânațe. Monument istoric: Casă (1864).

Originea numelui localității

Denumiri atestate: (1954) Preluca Nouă, (1968) Preluca Nouă. Soluții eti­mologice. Fiind doar un cătun, așezarea apare târziu în documentele oficiale. Numele localității derivă din apelativul prelucă, la care s-a adăugat determinantul Nouă, spre a se deosebi de localitatea Preluca Veche. De menționat că, în țară, există și alte localități cu nume identic sau asemănător, având, probabil, aceiași etimologie: Preluca (jud. Alba, Harghita și Neamţ), Pre­lucele (jud. Cluj), Preluci (jud. Ba­cău și Sălaj).

 

GlasulMM
GlasulMM