NOUTATE. Burse școlare pentru mamele minore

Din acest an școlar, mamele minore ar putea primi o bursă de 700 lei pe lună, pentru a fi încurajate să-și continue studiile. Acest lucru este prevăzut în proiectul de ordin de ministru privind modalitatea de acordare a burselor școlare.

Potrivit documentului, mamele minore nu au voie să acumuleze mai mult de 60 de absențe nemotivate, într-o lună, dacă vor să primească bursa.

”ART. 15 – „(1) Bursa pentru mamele minore reprezintă o formă de sprijin a mamelor minore în vederea susținerii participării la educație, a prevenirii abandonului și nereușitei școlare.

(2) Cuantumul minim al bursei pentru mamele minore este 700 lei/lună.

(3) Bursa se acordă elevelor din învățământul preuniversitar de stat, reintegrate într-o unitate de învăţământ, care frecventează cursurile la zi și au copil/copii proprii în întreținere.

(4) În sensul prezentului ordin, termenul „reintegrate” se referă la reluarea cursurilor de elevă după naștere, cu condiția menținerii statutului de minor.

(5) În vederea acordării bursei pentru mamele minore părinții/reprezentanții legali depun la unitatea de învățământ următoarele documente:

  • a) cerere a părintelui/reprezentantului legal;
  • b) certificat de naștere pentru copil/ copii;

(6) Bursa pentru mame minore se acordă pe perioada cursurilor.

(7) Bursierele care acumulează 60 sau mai multe absențe nemotivate într-o lună nu primesc bursa pentru luna respectivă”, se arată în proiectul legislativ.

Ana-Maria HOJDA

Credit foto: Salvați Copiii

Ana-Maria HOJDA
Ana-Maria HOJDA