PROTECȚIA CONSUMATORILOR. O treime din reclamațiile din județ sunt neîntemeiate

Aproximativ o treime din reclamațiile făcute de populație la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorului Maramureș nu au fost întemeiate, spun oficialii instituției. În continuare, cele mai multe nemulțumiri se referă la produsele și serviciile nealimentare.

”La CJPC Maramureș în anul 2022 au fost înregistrate 2390 petiții, care s-au referit la
produse alimentare și nealimentare neconforme, produse și servicii financiar-bancare,
abonamente telefonie fixa și mobilă, nerespectarea clauzelor contractuale de către diferiți
operatori economici, nerespectarea drepturilor de retragere a consumatorilor din contractele încheiate la distanţă în afara spațiilor comerciale, defecțiuni la produse de folosință îndelungată apărute în termenul de garanție, precum și spețe legate de anularea garanțiilor bunurilor de folosință îndelungată”, a precizat Dacian Manoliu, comisar șef adjunct al instituției.


Aceste reclamații repartizate pe domenii, au avut următoarea repartiţie:
◊ produse și servicii nealimentare: 2276
◊ produse și servicii alimentare: 75
◊ produse și servicii financiar-bancare: 39


Din cele 2390 de petiții înregistrate au fost soluționate astfel:
◊ Neintemeiate – 764
◊ Intemeiate – 670
◊ Rezolvate amiabil – 693
◊ Nesoluționabile – 67
◊ Clasate – 71
◊ Redirecționate – 95
◊ Retrase – 30

Ana-Maria HOJDA

Ana-Maria HOJDA
Ana-Maria HOJDA