REALITATE – Indemnizațiile plătite de Casa de Pensii Maramureș care nu vor crește în 2023

Deși anul 2023 aduce noutăți pentru pensionari, sunt și situații în care aceștia nu vor primi mai mulți bani față de anul 2022. Astfel, potrivit articolului XVIII, alineat 1 din O.U.G. nr. 168/2022, în anul 2023 se menţin în plată la nivelul acordat /cuvenit pentru luna decembrie 2022 mai multe indemnizații.

FOTO playtech.ro

Este vorba despre indemnizaţiile prevăzute de Decretul Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, drepturile prevăzute de Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia indemnizaţiilor prevăzute la art. (1) din această lege, drepturile prevăzute de Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată cu modificările şi completările ulterioare sau drepturile prevăzute de Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R.cu modificările şi completările ulterioare.

Tot la nivelul din decembrie 2022 se vor menține anul care vine și indemnizaţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 pâna la 6 martie 1945 din motive etnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, indemnizaţiile prevăzute de Legea nr.309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Servicilui Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările şi completările ulterioare, indemnizaţia prevăzută de Legea nr.109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România republicată, ajutorul lunar pentru soţul supravieţuitor, acordat în temeiul Legii nr. 578/2/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru acesta, cu modificările ulterioare, respectiv indemnizaţiile stabilite în baza Legii nr. 341/2004 cu modificările şi completările ulterioare.

Marcel Șerban

dh
dh