Titlurile de stat pot fi cumpărate prin oficiile poștale

Compania Națională Poșta Română continuă să fie partener al Ministerului Finanțelor în intermedierea vânzării titlurilor de stat în cadrul programului Tezaur și în anul 2023.

Începând de astăzi, titlurile de stat pot fi cumpărate prin oficiile poștale, astfel: în perioada 3 – 20 ianuarie 2023, din oficiile poştale din mediul rural; în perioada 3 – 23 ianuarie 2023, prin reţeaua de oficii poştale ale companiei, din mediul urban.

Titlurile de stat Tezaur, emise începând cu 3 ianuarie 2023, au maturităţi de 1, 2 şi 3 ani, dobânzi anuale de 7,35%, 7,60%, respectiv 8%, o valoare nominală de 1 leu şi sunt în formă dematerializată. Dobânda este anuală, plătibilă la termenele prevăzute în prospectul de emisiune.

Titlurile de stat emise în cadrul Programului Tezaur sunt transferabile şi se pot răscumpăra în avans. Un investitor poate efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni. Investitorii au posibilitatea anulării subscrierilor deja efectuate doar în perioada de subscriere, prin depunerea unei cereri.

Sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării subscrierii. Veniturile obţinute din investirea în oferta de economisire lansată de Ministerul Finanţelor sunt neimpozabile.

mg
mg