AJOFM MARAMUREȘ. Ce beneficii au absolvenții promoției 2023 care s-au înscris în evidențele agenției

Absolvenții promoției 2023 care s-au înscris în evidenţele AJOFM Maramureș, în termen de 60 de zile de la absolvire, pot beneficia, la cerere, de indemnizație de șomaj de 298 lei/lună (50% din valoarea ISR în vigoare), pentru o perioadă de 6 luni.

Odată înscriși în evidenţele AJOFM Maramureș, pabsolvenții pot beneficia de pachetul de măsuri active de stimulare a ocupării: informare şi consiliere profesională, medierea muncii, cursuri de formare profesională, prima de inserție. În plus, există diferite alte măsuri de susținere și stimulare a ocupării (prime de mobilitate, de activare etc.).

Nu pot beneficia de indemnizaţie de şomaj cei care la data solicitării dreptului, refuză un loc de muncă potrivit pregătirii sau nivelului studiilore sau refuză participarea la servicii pentru stimularea ocupării şi de formare profesională oferite de AJOFM Maramureș. De asemenea, nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj absolveții care la data solicitării dreptului, au fost admiși sau urmează cursurile unei forme de învăţământ, organizate şi/sau acreditate, după caz, în condiţiile legii.

Mihai ROMAN

cm
cm