ANUNȚ PUBLIC. Aviz de mediu pentru „Amenajament silvic UP IV PF Ulmeni”

Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș anunță publicul interesat asupra necesității efectuării evaluării de mediu și a evaluării adecvate în vederea obținerii avizului de mediu pentru „Amenajament silvic UP IV PF Ulmeni, aparținând persoanelor juridice S.C Padopotera SRL, Biserica Ortodoxă Odești, Parohia Ortodoxă Băița de sub Codru, Parohia Ortodoxă Stremț, S.C. Cadima SRL și persoanele fizice Andreicuț loan, Andreicuț Vasile, Pop loan, Lakatos Ilona, Vicsai Jeno, Rogoz Victor, Rogoz Mircea, Rogoz Ionel, Bonte Gheorghe, Deutsch Rozalia, Anițaș loan, Anițaș Vasile Petru, Negrean Flora. Uioreanu Rodica, Blidar Vasile. amenajament situat pe raza județelor Maramureș, Satu Mare și Sălaj.

Observațiile și comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare, se trimit în scris la Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș, municipiul Baia Mare, str. Iza, nr. IA, cod 430073, tel. 0262/276304, fax 0262/275222, e-mail: office@apmmm.anpm.ro, în zilele de luni-joi, între orele 800-l 630 și vineri între orele 800-1400 în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului.

GlasulMM
GlasulMM