ANUNȚ PUBLIC. Etapă de încadrare pentru “Amenajamentul silvic al fondului forestier propietate privată aparținând Comunei Băița de Sub Codru”

COMUNA BĂIȚA DE SUB CODRU având sediul în com. Băița de Sub Codru nr. 19, jud. Maramureș, titular al “Amenajamentului silvic al fondului forestier propietate privată aparținând Comunei Băița de Sub Codru, UP I Băița, județul Maramureș” anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare privind procedura evaluării de mediu pentru planuri și programe, în vederea obținerii avizului de mediu. Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Maramureș din localitatea Baia Mare, str. Iza, nr.1A, de luni până joi între orele 8:00 – 16:30 și vineri între orele 8:00 – 14:00.

Comentarii și propuneri se primesc în scris la sediul APM Maramureș, în termen de 15 zile de la data publicării anunțului.

GlasulMM
GlasulMM