Arhim. Ioachim Tomoiagă a fost numit administrator eparhial al parohiei „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Sighet

Potrivit unui comunicat de presă emis de Biroul de presă al Episcopiei Ortodoxe a Maramureșului și Sătmarului, referitor la situația parohiei ortodoxe  „Sfântul Iosif Mărturisitorul” – Sighetu Marmaţiei:

În Şedinţa Permanenţei Eparhiale din 17 iunie 2024, în urma analizării situaţiei din Parohia Sighet VII, „Sfântul Iosif Mărturisitorul”, s-a decis numirea pe postul de administrator eparhial al parohiei a Arhim. Ioachim Tomoiagă, care va prelua toate atribuţiile economice, edilitar-gospodărești, liturgice, educaţionale și social- filantropice ale parohiei.

În duminica de Rusalii, 23 iunie a.c., Arhim. Ioachim Tomoiagă a preluat spaţiul de jos al bisericii, unde, împreună cu protopopul locului, Pr. Pop Vasile, Pr. Dunca Vasile şi Arhid. Vlad Nechita, au săvârşit Sfânta Liturghie în prezenţa credincioşilor, prezentând decizia de numire ca administrator eparhial al tuturor activităților Parohiei, atât ale celor liturgice, cât și edilitar gospodărești, în baza celor prevăzute în Decizia chiriarhală de numire.

Având în vedere că intrarea în noua rânduială canonică a Parohiei „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Sighetu Marmației, conform Deciziei din 17 iunie 2024, a fost întâmpinată de Pr. pensionar Petrovai Vasile și familia sa, sprijiniți de o grupare de susținători cu vehemență și violență, cu cuvinte și acțiuni departe de a se numi creștinești, Administratorul Eparhial, Arhim. Ioachim Tomoiagă, a fost îndatorat să facă un raport detaliat cu privire la desfăşurarea tuturor evenimentelor și gravitatea lor, raport pe care l-a prezentat în Ședința Permanenței Eparhiale din data 25 iunie a.c.

Luând act cu mâhnire și întristare de felul în care Pr. pensionar Vasile Petrovai a înțeles să-și încheie activitatea preoțească, producând tulburare și dezbinare în rândul credincioșilor și destabilizând pacea și liniștea parohiei, Permanența Consiliului Eparhial cere Consistoriului Eparhial, care cercetează actele de indisciplină ale clerului, neascultare și nerespectare a dispozițiilor și hotărârilor forului bisericești superior – Episcopia, să judece în consecință și să dea verdictul conform Statutului Bisericii Ortodoxe Române și Regulamentului autorităţilor canonice, disciplinare şi al instanţelor de judecată ale Bisericii Ortodoxe Române.

De asemenea, Permanența Consiliului Eparhial a luat act și de faptul că Preotul Petrovai Cosmin, numit prin decizie ca Preot II în data de 12 iunie a.c., decizie pe care a refuzat să o semneze la Centrul Eparhial, a slujit duminică, 16 iunie a.c., fără prezența noului Preot Paroh Vasile Dunca, numit statutar în data de 12 iunie a.c. și care a fost împiedicat să-și exercite atribuțiile de Paroh, fapt pentru care Pr. Petrovai Cosmin a fost oprit de la slujire și canonisit la Mănăstirea Moisei pe o perioadă de o lună, începând cu data de 18 iunie a.c., lucru care i-a fost comunicat. Totuși, el nu s-a prezentat la mănăstire, conform raportului înaintat Sfintei Episcopii de către Arhim. Teofil Pop, starețul Mănăstirii Moisei, faptă ce se adaugă celeilalte și care atrage după sine circumstanțe agravante.

Totodată, Preotul Cosmin Petrovai a fost notificat că este îndatorat să predea către noul administrator, Arhim. Ioachim Tomoiagă, gestiunea Parohiei și documentația bisericii, spre a se putea face demersurile necesare și a se găsi soluții financiare și tehnice pentru reluarea lucrărilor pe șantierul atât de grav afectat și degradat al bisericii și care poate intra în faza de imposibilitate de a mai fi salvat și existând riscul de a deveni pericol public dacă nu se intervine cu responsabilitate și cu soluții viabile şi urgente.

Drept urmare, dacă, la expirarea termenului de canonisire la mănăstire, se va constata că Pr. Petrovai Cosmin nu a făcut ascultare și a încălcat rânduiala canonică și nu a predat gestiunea parohiei și documentația bisericii, se va trece la următoarea etapă de sancționare, conform Regulamentului pentru disciplina clerului, cazul fiind deferit și el Consistoriului Eparhial.

În ceea ce privește viaţa pastorală și slujirea liturgică în Parohia „Sfântul Iosif Mărturisitorul”, având în vedere că spațiul de slujire de la demisol este extrem de precar, degradat şi insalubru și că se impun anumite măsuri de îmbunătățire a condițiilor de activitate, Arhim. Ioachim, noul administrator eparhial al Parohiei, împreună cu Pr. Vasile Dunca și în consultare cu credincioșii vor demara lucrările de igienizare, restaurare și înfrumusețare a spațiului de slujire, după care se va săvârși slujba de sfințire de către ierarhul locului.

Pe perioada lucrărilor, întrucât anotimpul de vară în care ne găsim permite, se va amenaja un altar în aer liber, pentru a putea să fie săvârșite sfintele slujbe, conform programului liturgic aprobat, începând cu 1 iulie 2024.

Deoarece o parte din membrii Consiliului Parohial nu au respectat Deciziile organismelor superioare bisericești și au subminat punerea în aplicare a acestora, Consiliul Parohial a fost dizolvat, urmând a fi ales un nou Consiliu Parohial, la o dată stabilită de Episcopie și cu participarea reprezentanților eparhiali.

Părintele Ioachim va sluji în toate duminicile și sărbătorile la altarul parohiei „Sfântul Iosif Mărturisitorul”, cu excepția situațiilor în care va fi delegat să reprezinte episcopia la anumite evenimente bisericești, dar va avea grijă ca întotdeauna să fie suplinit, încât slujirea să fie asigurată de doi preoți. Menționăm faptul că el va continua să coordoneze Sectorul Social Filantropic al episcopiei, în calitate de Consilier eparhial, împreună cu ostenitorii care lucrează în acest sector.

În final, ne simțim îndatorați să cerem iertare credincioșilor și tuturor sighetenilor pentru tulburarea și sminteala prin care au trebuit să treacă din cauza ieșirii unor slujitori din buna rânduială și din ascultare și supunere față de Biserica lui Hristos, care este a Lui, iar noi suntem doar chivernisitori și nu avem voie să o considerăm proprietate privată ori bun dobândit în nume propriu, pe care îl putem transmite membrilor familiei ori unui grup de adepți. Ea este a întregii comunități de credință și evlavie care participă la viața bisericii.

De asemenea, mulțumim autorităților județene și locale care s-au implicat cu responsabilitate, pentru intrarea în rânduială și aplicarea legislației bisericești în vigoare, emisă de Secretariatul de Stat pentru Culte și recunoscută, aprobată, de Guvernul României.

Iubiți credincioși ai Parohiei Sighet VII, așezați sub ocrotirea Sfântului Ierarh Iosif Mărturisitorul, vă chemăm în duh de rugăciune și de pace să vă alăturați slujitorilor parohiei, așezați canonic pentru buna rânduială liturgică și duhovnicească, să refacem comuniunea euharistică și comunitatea parohială. Odată împlinite cele de mai sus, vom putea desfășura lucrarea pastoral-misionară în condiții duhovnicești, spre mântuirea credincioșilor, și optime din punct de vedere administrativ, spre bucuria comunității sighetene, sub oblăduirea Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul și spre Slava lui Dumnezeu!

Credem ca această întâmplare nefericită va fi ultima de acest fel, deoarece în biserică slujirea clerului se bazează pe canoane și rânduieli sfinte, pe care orice preot nou hirotonit și le asumă la hirotonie prin rostirea publică a mărturisirii-legământ și semnarea ei, iar 99,9 % din clerul eparhiei noastre și al Bisericii Ortodoxe, în general, respectă cu sfințenie ceea ce au făgăduit și asumat, spre bucuria și mântuirea credincioșilor și spre Slava lui Hristos și a Sfintei Sale Biserici!

De acum, biserica va intra într-o bună rânduială, împreună cu credincioşii, şi în bună colaborare cu autoritățile locale, lucrând la bunul mers al orașului și colaborând în probleme spirituale, culturale și mai ales promovând pacea socială, datoria de căpetenie a Bisericii lui Hristos.

Până aici ne-a ajutat Dumnezeu!

Lăudat și slăvit fie numele Său!

Baia Mare, 28 iunie 2024

(Credit foto: TV Sighet)

 

GlasulMM
GlasulMM