ASSOC – Proiect pentru sute de elevi din mediul rural și familii vulnerabile

Un proiect care propune metode nonformale, atractive și individualizate este „Elevi educați și competenți”, derulat de Asociația ASSOC în parteneriat cu Școala Gimnazială Finteușu Mic, Liceul Tehnologic de Transporturi Baia Sprie și Liceul Teoretic “Emil Racoviță”. Până la finalul acestui an, membrii echipei de proiect vor desfășura activități de educație nonformală și outdoor, inspirate din sistemele educaționale occidentale, cu scopul de a-i ajuta pe copii să înveţe mai repede şi mai bine.

”Din experiența de până acum, specialiștii au constatat că învăţarea non-formală, realizată prin joacă, precum și cea de tip outdoor, organizată în spații mai puțin specifice școlii ajută copii. Ambele metode vor fi integrate în educația formală, dar se mizează pe creșterea interesului pentru școală, îndeosebi în rândul elevilor proveniți din grupuri vulnerabile”, declară Olimpia Mariana Zahan, manager proiect.

Proiectul „Elevi educati si competenți” are o valoare de 1.731.100,00 lei și este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman.

”Obiectul general al echipei îl reprezintă creșterea ratei de participare în învățământul primar și secundar în școlile partenere prin dezvoltarea de măsuri integrate de prevenție a abandonului și prin îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar. În proiect vor fi cooptați 40 de dascăli și peste 330 de elevi, îndeosebi din mediul rural și din familii vulnerabile și comunități defavorizate în care rata de părăsire timpurie a școlii este cea mai ridicată”, adaugă Olimpia Mariana Zahan, manager proiect.

mg
mg