ASTĂZI. Ziua Inspecției Muncii din România. 25 de ani de activitate

Prin Legea nr. 337/ 2018 s-a stabilit data de 11 iulie ca Ziua Inspecţiei Muncii   din România, alăturându-se astfel altor state europene în care-şi desfăşoară activitatea organisme similare.

„Pe lângă legislaţia internă a fiecărei ţări, Inspecţia Muncii este un instrument de control reglementat şi de convenţiile internaţionale ale OIM. Acest fapt face ca toate ţările semnatare ale acestor convenţii să se vadă obligate să înfiinţeze şi să organizeze servicii ale Inspecţiei Muncii, în baza aceloraşi principii generale. În România, ca urmare a schimbărilor economice ce au avut loc, rezultat al transformării raporturilor dintre participanţii la realizarea sarcinilor de serviciu, noul Cod al muncii, modalitatea de desfăşurare a raporturilor de muncă în contextul noilor structuri ale economiei de piaţă, prin Legea nr. 108 din 16 iunie 1999, se înfiinţează Inspecţia Muncii, organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. Inspecţia Muncii are personalitate juridică şi este finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale”, explică Dragoș Năcuță, inspector-șef în cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Maramureș.

Ca organ de control, Inspecţia Muncii intervine într-o formă sau alta în aprecierea şi în sancţionarea încălcării prevederilor legislaţiei specifice. Tipul de activitate desfăşurată de inspectorii de muncă presupune anumite forme de acţiune concrete rezultate din calitatea de reprezentant al autorităţii de control şi investit cu competenţe şi atribuţii pentru desfăşurarea acesteia.

”Colectivul Inspectoratului Teritorial de Muncă Maramureş are ca principal obiectiv menţinerea şi creşterea nivelului înalt de încredere în rândul angajatorilor şi angajaţilor, răspunderea şi receptivitatea la sesizările angajaţilor, acestea fiind soluţionate cu celeritate”, adaugă Dragoș Năcuță, inspector-șef în cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Maramureș.

Maria STOICA

Maria Stoica
Maria Stoica