CONCEDII 2023. Cum poți să ratezi totul din cauza unui singur document

Direcția Generală pentru Pașapoarte avertizează românii să fie atenți la documentele de călătorie. Asta dacă nu vor să își strice concediile planificate cu un an în urmă sau pe moment. Autoritățile spun că cetăţenii români minori cu vârsta mai mică de 14 ani pot călători în străinătate doar cu paşaportul simplu electronic/paşaportul simplu temporar.

„În ceea ce priveşte cetăţenii români minori cu vârsta mai mare de 14 ani, aceştia pot călători cu documentele menţionate mai sus sau în baza cărţii de identitate (în statele membre ale Uniunii Europene, precum şi în statele terţe care recunosc cartea de identitate ca document de călătorie).

Cetăţenii români minori NU pot călători în străinătate în baza certificatului de naştere. Părintele căruia i-a expirat cartea de identitate poate folosi paşaportul valabil ca document de identitate, în vederea depunerea cererii de eliberare a paşaportului simplu electronic/ paşaportului simplu temporar pentru minor.

Având în vedere că reglementarea condiţiilor de intrare, şedere sau tranzit al unei ţări reprezintă un drept al statului în cauză, recomandăm cetăţenilor români să verifice condiţiile stabilite de statul pe teritoriul căruia urmează să efectueze călătoria, accesând site-ul Ministerului Afacerilor Externe, www.mae.ro, secţiunea Condiţii de călătorie. Cu titlu de exemplu, precizăm că paşaportul simplu temporar nu poate fi folosit ca document de călătorie pentru Emiratele Arabe Unite, Qatar, Mexic”, anunță Direcția pentru Pașapoarte.

Ar mai fi de știut că persoanele care îşi schimbă numele de familie prin căsătorie NU mai pot folosi documentul de călătorie, dacă au intervenit modificări privind datele de identificare ale acestora: „În acest context, pentru efectuarea unei călătorii în străinătate, persoanele respective trebuie să obţină un document de călătorie pe numele schimbat prin căsătorie. Astfel, pentru obţinerea unui paşaport pe numele dobândit prin căsătorie este necesar, pe lângă paşaportul anterior, şi documentul care face dovada achitării contravalorii noului paşaport, să fie prezentată cartea de identitate sau, după caz, cartea de identitate provizorie, pe noul nume obţinut după căsătorie, aflate în termen de valabilitate, în original. Cartea de identitate provizorie poate fi acceptată doar dacă este însoţită de certificatul de naştere, în original.

Indiferent de judeţul de domiciliu al solicitanţilor, cererile de paşapoarte simple electronice/paşapoarte simple temporare se depun în ţară, la oricare serviciu public comunitar de paşapoarte în cadrul programului de lucru cu publicul afişat pe www.pasapoarte.mai.gov.ro”.

Românii trebuie să știe că nu există o taxă pentru eliberarea paşaportului în regim de urgenţă. Astfel, în prezent, pentru a veni în sprijinul solicitanţilor de paşapoarte, termenul de eliberare a paşapoartelor simple electronice este de până la 5 zile lucrătoare, pentru cererile depuse în ţară şi pentru care solicitantul a cerut ridicarea din ţară.

În funcţie de volumul cererilor aflate în curs de soluţionare, la nivel naţional acest termen poate fi mai mic (spre exemplu, în săptămâna 26.06.2023-02.07.2023, termenul mediu înregistrat la nivel naţional pentru eliberarea paşaportului simplu electronic a fost de 1,99 zile).

„Având în vedere termenul foarte scurt de eliberare a paşaportului simplu electronic, încurajăm cetăţenii să opteze pentru acest tip de document de călătorie, cu precizarea că, pentru paşaportul simplu temporar, termenul de eliberare este de 10 zile lucrătoare, respectiv de până la 3 zile lucrătoare, însă în această situaţie cererea trebuie să fie însoţită de documente care să ateste motivele de sănătate, familiale sau profesionale, care determină necesitatea şi urgenţa deplasării în străinătate.

Totodată, reamintim faptul că Direcţia Generală de Paşapoarte a dezvoltat o aplicaţie on-line prin care se oferă cetăţenilor posibilitatea de a verifica în timp real statusul cererii de emitere a paşaportului simplu electronic. Link-ul este disponibil pe site-ul oficial al Direcţiei Generale de Paşapoarte www.pasapoarte.mai.gov.ro, secţiunea Status paşaport, precum şi pe hub.mai.gov.ro/epasapoarte, având drept criterii de căutare numărul de cerere sau ultimele 9 caractere din CNP şi data depunerii cererii. Documentul de călătorie poate fi ridicat în momentul în care, în urma verificării efectuate, acesta va figura în starea „Ghişeu”.

Precizăm faptul că în luna iunie a.c. au fost preluate, în ţară, aproximativ 140.000 cereri de paşaport, faţă de aproximativ 216.000 cereri de paşaport preluate în luna iunie a anului trecut, înregistrându-se o scădere a numărului de cereri de paşaport preluate de 35%. Totodată, în luna iunie a.c. au fost eliberate circa 120.000 paşapoarte, înregistrându-se o scădere de 33% faţă de luna iunie a anului trecut, când au fost eliberate circa 178.000 paşapoarte.

Pentru luna iulie 2023, prin intermediul platformei de programări on-line https://hub.mai.gov.ro/epasapoarte/programari/harta, au fost efectuate 61.398 programări on-line, dintr-un total de 128.506 locuri de programare disponibile, rezultând astfel un grad de ocupare al programărilor on-line de 47,7%. Având în vedere aceste aspecte, pentru ca timpul de aşteptare la ghişeu să fie zero, recomandăm cetăţenilor să se programeze pentru obţinerea paşaportului românesc, accesând platforma de programări on-line https://hub.mai.gov.ro/epasapoarte/programari/harta.

În contextul intrării în vigoare a prevederilor art. I, pct. 5 din Legea nr. 9/2023 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, reamintim cetăţenilor că, în situaţia în care nu pot face dovada cetăţeniei române în scopul obţinerii actelor de stare civilă, de identitate sau de călătorie, instituţiile competente să elibereze astfel de documente sunt obligate să solicite, interinstituţional, Direcţiei Generale de Paşapoarte, datele despre cetăţenia română, fără ca cetăţenii să mai parcurgă vreun demers separat la această instituţie, în sensul solicitării datelor despre cetăţenia română cu care se identifică în Registrul Naţional de Evidenţa a Paşapoartelor Simple.

De asemenea, prevederile art. I, pct. 5 din actul normativ sus-invocat sunt incidente şi în situaţia în care datele despre cetăţenia română din Registrul Naţional de Evidenţă a Paşapoartelor Simple sunt necesare în interacţiunea cetăţenilor şi cu alte instituţii, precum Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie din cadrul Ministerului Justiţiei, în procesul de redobândire a cetăţeniei române sau misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, pentru dovezile de cetăţenie română”, anunță autoritățile.

Marcel ȘERBAN

dh
dh