CONCURS. Circa 6000 de candidați înscriși pentru școlile de poliție. Câți sunt din Maramureș

Se pare că meseria de polițist este atractivă în continuare, în ciuda tuturor criticilor care vin din rândul oamenilor de rând, care nu văd decât partea proastă a acestei meserii, nu și ce cea în care sunt salvate vieți, sunt recuperate sume de bani sau alte lucruri de care polițiștii pot fi mândri.

La nivel național avem aproximativ 6.000 de candidați care s-au înscris pentru examenul de admitere în cele 2 unități de învățământ preuniversitar ale Poliției Române și anume Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” – Câmpina și Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” – Cluj-Napoca. Pentru cele două unități de învățământ, din Maramureș s-au înscris 224 de candidați.

„Pe cele 1.340 de posturi scoase la concurs în cadrul Școlii de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” – Câmpina, s-au înscris 4.779 de candidați, iar pe cele 300 de posturi de la Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” – Cluj-Napoca, s-au înscris 1.212 candidați.

În vederea constituirii dosarului de recrutare, candidații trebuie să depună documentele solicitate până la data de 24 noiembrie 2023. Evaluarea psihologică a candidaților se realizează în conformitate cu Dispoziția directorului Centrului de Psihosociologie al M.A.I., potrivit planificării întocmite împreună cu structurile cu atribuții de recrutare.

Examenele vor consta în evaluarea cunoștințelor teoretice și evaluarea performanței fizice. Proba de evaluare a performanței fizice va avea loc în perioada 7-13 decembrie 2023, candidații fiind repartizați pe centre zonale pentru susținerea probei eliminatorii, în funcție de arondare, și anume Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca – pentru candidații din județele Alba, Bistrița-Năsăud, Cluj, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Mureș, Sălaj, Sibiu.

Evaluarea performanței fizice se susține, indiferent de unitatea de învățământ pentru care candidatul a optat, în centrele zonale de selecție, potrivit arondării, repartizarea acestora fiind în sarcina unității de învățământ pentru care au optat. Planificarea și afișarea pe site-ul oficial se realizează de către centrul zonal.

Proba de evaluare a cunoștințelor are loc în data de 16 decembrie 2023, la unitățile de învățământ pentru care au optat, de către candidații care au promovat proba de evaluare a performanței fizice.

Proba pentru evaluarea cunoștințelor cuprinde subiecte la disciplinele: limba română, limbă străină (engleză sau franceză), legislația specifică Ministerului Afacerilor Interne și a instituțiilor guvernamentale, educație civică și cetățenească. De asemenea, se va evalua capacitatea de analiză și sinteză, precum și raționamentul logic. Tematica și bibliografia pentru proba de evaluare a cunoștințelor se publică pe site-ul unităților de învățământ”, au anunțat autoritățile.

Lista provizorie cu rezultatele obținute de candidați la probele de concurs se aduce la cunoștința candidaților prin postare pe site-ul oficial al unităților de învățământ pentru care au optat candidații, până la data de 17 decembrie 2023, ora 10.00.

Contestațiile se transmit online la adresa e-mail a unității de învățământ, în termen de 24 de ore de la postarea listei provizorii cu rezultatele obținute de candidați la probele de concurs, urmând să fie soluționate în 48 de ore de la expirarea termenului de depunere.

Examinarea medicală se va realiza după organizarea probei scrise, în perioada 20 decembrie 2023 – 25 ianuarie 2024, pentru candidații care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere, în ordinea descrescătoare a notelor finale.

Rezultatele finale ale admiterii se afișează la sediul unităților de învățământ și se postează pe site-ul oficial al acestora, până la data de 2 februarie 2024.

Marcel ȘERBAN

dh
dh