CU SUSPENDARE. Fostul șef al Jandarmeriei Maramureș, condamnat la închisoare

Fostul șef al Inspectoratului Județean de Jandarmi Maramureș, colonelul Petru Marcel Florișteanu, a fost condamnat la 2 ani și jumătate de închisoare de către Tribunalul Cluj, pentru infracțiunea de tentativă la agresiune sexuală. Pedeapsa este însă cu suspendare. În același timp, acesta nu mai are dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice și și-a pierdut dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat.

În hotărârea instanței se precizează și faptul că inculpatul trebuie să presteze muncă în folosul comunității, fără a fi plătit, pe o perioadă de 2 luni de zile, la Primăria Baia Mare sau la Inspectoratul Școlar Județean Maramureș.

Sentința nu este definitivă, putând fi atacată în termen de 10 zile de la comunicare.

Vă redăm mai jos decizia Tribunalului Militar Cluj:

Condamnare fără acord de recunoaştere
Solutia pe scurt: I. În temeiul art. 396 alin. 1, 2 C.p.p., art. 14 C.p.p., condamnă pe inculpatul col. F P M, pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la agresiune sexuală, faptă prev. de art. 32 alin. (1) rap. la art. 219 alin. (1) și (6) Cod penal la o pedeapsă de 2 ani şi 6 luni închisoare.

În temeiul art. 91, art. 92 C.p. dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani şi 6 luni închisoare pe durata termenului de supraveghere de 3 ani, care se calculează de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În temeiul art. 67 alin. 1 şi 2 C.p. aplică inculpatului pedeapsa complementară, a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, C.p. şi anume: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; pe o durată de 3 ani, pedeapsă ce se va executa în condiţiile art. 68 alin. 1 lit. b C.P.

În temeiul art. 65 C.p. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, C.p. şi anume: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; pedeapsă ce se va executa în condiţiile art. 65 alin. 3 C.p.

În temeiul art. 93 alin. 1 C.p. dispune obligarea inculpatului col. F P M la următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Maramureş, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În temeiul art. 93 alin. 2 lit. b C.p. dispune ca inculpatul col. F P M să execute următoarea obligaţie: să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

În temeiul art. 93 alin. 3 C.p. dispune ca pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul col. F P M să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile la Primăria mun. Baia Mare, jud. Maramureş sau la I.S.J. Maramureş (Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş).

În temeiul art. 404 alin. 2 C.p.p. atrage atenţia inculpatului asupra cazurilor de revocare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere ca urmare a încălcării prevederilor art. 96 C.p.

În temeiul art. 576 alin. 1 C.proc.pen., un exemplar al prezentei hotărâri se comunică Serviciului de Probaţiune Maramureş. În baza art. 7 alin. (1) din Legea nr. 76/08.04.2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare (S.N.D.G.J.), dispune prelevarea probelor biologice de la inculpatul col. F P M în vederea introducerii profilului său genetic în S.N.D.G.J.

II. Dispune menţinerea în continuare a măsurii preventive a controlului judiciar ce a fost luată faţă de inculpatul col. F P M, raportat la disp. art. 399 C.p.p.

III. În temeiul art. 397 raportat la art. 25 C.proc.pen. precum și art. 1349, 1357, 1381, 1385, 1386, 1387, 1388, 1391, 1393 ?i 1489 C.civ., admite în parte acţiunea civilă formulată în cauză de partea civilă plt. N A R şi obligă inculpatul col. F P M la plata către această parte civilă a sumei de 5.000 euro (sau echivalentul în lei la cursul BNR la data plăţii) cu titlu de daune morale.

IV. În temeiul art. 276 C.p.p. îl obligă pe inculpatul col. F P M să achite părţii civile N A R suma de 11.120 lei reprezentând cheltuielile judiciare (plata onorariului avocaţial 10.000 lei şi cheltuielile de transport 1120 lei).

V. În temeiul art. 398, art. 274 C.p.p. obligă pe inculpatul col. F P M la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în sumă de 10.000 lei (din care suma de 8.658 lei reprezintă cheltuielile din faza de urmărire penală.)

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi 08.11.2023.

 

Ana-Maria HOJDA

Ana-Maria HOJDA
Ana-Maria HOJDA