ETAPA DE ÎNCADRARE pentru proiectul „Hală depozitare materiale de construcții și showroom” în orașul Târgu Lăpuș

CONȚIU CRISTIAN OVIDIU și CONȚIU LAURA MONICA, cu domiciliul în orașul Târgu Lăpuș, str. Izvorului, nr. 5, judeţul Maramureş, titular al proiectului „Hală depozitare materiale de construcții și showroom, în orașul Târgu Lăpuș, str. Liviu Rebreanu, nr. 98A, judeţul Maramureş, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Maramureş, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul mai sus menţionat.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Maramureş, cu sediul în localitatea Baia Mare, str. Iza, nr.1A, jud. Maramureş, în zilele de luni – joi între orele 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmmm.anpm. ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Maramureş.

GlasulMM
GlasulMM