ITM MARAMUREȘ. Campanie pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți chimici periculoși

Inspecția Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, a demarat o campanie de control la nivel național, vizând modul de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți chimici periculoși la locul de muncă.

Substanțele periculoase pot fi întâlnite în aproape toate locurile de muncă, milioane de lucrători din cadrul Uniunii Europene sunt expuși zilnic la aceste substanțe. Cadrul strategic al Uniunii europene privind securitatea și sănătatea la locul de muncă 2021 -2027 stabilește angajamente puternice pentru reducerea expunerii profesionale la substanțe chimice.

Potrivit ITM Maramureș, acțiunea de control se desfășoară pe parcursul trimestrului IV și are ca obiective principale verificarea agenților economicii în privința deținerii Fișelor cu datele de securitate actualizate pentru toți agenții chimici periculoși prezenți la locul de muncă și punerea acestora la dispoziția lucrătorilor, asigurarea purtării de către toți lucrătorii expuși la agenți chimici periculoși a echipamentelor individuale de protecție adecvate, monitorizarea punerii în aplicare a prevederilor legale europene privind asigurarea securității și sănătății lucrătorilor expuși la agenți chimici periculoși, respectiv centralizarea datelor în vederea elaborării rapoartelor naționale privind punerea în aplicare a directivelor/regulamentelor europene specifice.

Mihai ROMAN

cm
cm