LA MUZEUL DE ISTORIE. Conferință în onoarea arheologului Carol Kacsó, la împlinirea vârstei de 80 de ani

Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș, instituție publică de cultură care funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Maramureș, organizează în perioada 1-2 noiembrie 2023 evenimentul științific ”Epoca Bronzului la fruntariile Bazinului Carpatic” (Conferință în onoarea lui Carol Kacsó la împlinirea a 80 de ani).

Vor prezenta comunicări cercetători remarcabili din România, Germania, Ungaria, acestea fiind un omagiu adus arheologului băimărean Carol Kacsó care și-a început activitatea la Muzeul din Baia Mare în anul 1965 ca muzeograf, fiind apoi şeful Secţiei de arheologie (1991), director adjunct al Muzeului (1993), director general adjunct (2002).

În anul 1981 a susţinut, la Institutul de Arheologie şi Istorie din Cluj-Napoca, teza de doctorat intitulată “Necropola tumulară de la Lăpuş”. A fost bursier sau invitat al mai multor universităţi, institute de cercetare şi muzee din străinătate: Universitá di Bologna, Deutscher Akademischer Austauschdienst, Naturhistorisches Museum Wien, Magyar Nemzeti Múzeum Budapest, Universitatea Ujgorod, Muzeul Naţional Vršac, Univerzita Konštantina Filosofa-Nitra, Johann Wolfgang Göthe Universität Frankfurt am Main, Institut für Prähistorische Archäologie-Berlin, Prähistorische Kommission Wien, Deutsches Archäologisches Institut Berlin, Institut für Ur- und Frühgeschichte Wien, Damjanich János Múzeum Szolnok, Ludwig-Maximilians Universität München etc.

A efectuat cercetări sistematice în numeroase obiective arheologice aflate în raza de activitate a Muzeului băimărean: Lăpuş, Oarţa de Sus, Suciu de Sus, Lăpușel, Libotin, Vad, Copalnic Mănăştur, Oarţa de Jos, Bicaz, Giulești, Crăciuneşti, Tisa, Călineşti, etc., dar şi în alte obiective din ţară şi din străinătate. Astfel, patrimoniul Muzeului s-a îmbogățit cu o cantitate imensă de material din toate perioadele istoriei vechi şi medievale.

Domnul dr. Carol Kacsó a valorificat cercetările prin numeroase studii științifice, repertorii, cărți, cataloage de expoziții, dar și prin participări la conferințe, congrese, simpozioane din țară și din străinătate (Ungaria, Germania, Polonia, Austria, Slovacia, Ucraina, Franţa, Italia). Datorită activității sale prodigioase nu este student la arheologie în toată Europa, care să nu fi auzit despre Necropola tumulară de la Lăpuș sau Sanctuarul de la Oarța de Sus din Maramureș.

Activitatea științifică realizată de dr. Carol Kacsó oglindește o cercetare intensă și dedicată, concentrată în special pe regiunea Tisei superioare și pe nordul Transilvaniei. În urma unei activități susținută cu o consecvență demnă de admirație, dr. Carol Kacsó a reușit, împreună cu câțiva cercetători, să transforme radical cunoașterea epocii bronzului din aceste regiuni. Dacă la nivelul anilor 1960-1970 nordul Transilvaniei și zona Tisei superioare se prezentau sub forma unor zone cu descoperiri răzlețe, în urma cercetărilor din ultima jumătate de secol, epoca bronzului ne apare în aceste regiuni ca o perioadă istorică care, în ciuda vechimii sale, a beneficiat de cele mai înalte nivele de reconstituire.

În acest context, siturile de la Oarța de Sus-Ghile Botii și necropola de la Lăpuș, cercetate de Carol Kacsó, au devenit situri emblematice pentru epoca bronzului din Europa, iar fenomenele culturale dezvoltate în jurul lor au ajuns să fie investigate ca parte a moștenirii transmise peste milenii de Vechea Europă.

Programul conferinței:

WEDNESDAY, 1st of November 2023. 09.00–09.40 Opening–Laudatio. Viorel RUSU, manager of the Maramureș County Museum of History and Archeology; Ionel Ovidiu BOGDAN, president of the Maramureș County Council

Session: Early and Middle Bronze Age Contacts (Chair: Radu Băjenaru)

09.40–10.00 Nicolae Cătălin RIȘCUȚA (Deva, RO), Antoniu Tudor MARC (Deva, RO), Romică PAVEL (Deva, RO), Cristian SCHUSTER (București, RO), Alexandra COMȘA (București, RO), Mihaela BLEOANCĂ (Slatina, RO), Florin CIULAVU (Slatina, RO): Archaeological research in the necropolis from Podele/Dealu Mare, Hunedoara County; 10.00–10.20 Zsolt MOLNÁR (Cluj-Napoca, RO), István MAJOR (Debrecen, HU), Mihály MOLNÁR (Debrecen, HU): Debating chronology: The Middle Bronze Age in the eastern part of the Carpathian Basin; 10.20–10.40 József PUSKÁS (Sfântu Gheorghe, RO): The Monteoru culture in the Târgu Secuiesc Basin; 10.40–11.00 Discussion;

Session: Burial and ritual customs (Chair: Rudiger Krause)

11.20–11.40 Carola METZNER–NEBELSICK (München, DE), Louis NEBELSICK (Warsaw, PL): So much more than burial mounds. The Čaka group tumuli compared to the monuments at Lăpuş; 11.40–12.00 Orsolya GYURKA (Cluj-Napoca, RO): The Late Bronze Age Tumulus culture pottery in northwestern Romania: A typochronological study; 12.00–12.20 Antoniu MARC (Deva, RO), Ioana Lucia BARBU (Deva, RO), Ioan Alexandru BĂRBAT (Deva, RO), Romică PAVEL (Deva, RO), Marius Gheorghe BARBU (Deva, RO), Costin Daniel ȚUȚUIANU (Deva, RO): About a Late Bronze Age ritual pit from Geoagiu, Hunedoara County; 12.20–12.40 Ioan BEJINARIU (Zalău, RO): Recent discoveries belonging to the Noua culture in Transylvania; 12.40–13.00 Discussion

Session: Power centres of the Late Bronze Age (Chair: Carola Metzner-Nebelsick)

15.00–15.20 Rüdiger KRAUSE (Frankfurt am Main, DE), Kirsten SCHEINBERGER (Frankfurt am Main, DE), Ingo REISS (Frankfurt am Main, DE), Astrid STOBBE (Frankfurt am Main, DE): Sântana “Cetatea Veche” – An exceptional Late Bronze Age mega-site in the Romanian Criş-country; 15.20–15.40 Marin ILIEȘ (Sighetu Marmației, RO), Liviu MARTA (Satu Mare, RO): Late Bronze Age power centres in the northwestern Carpathian depressions. Geographical and archaeological perspectives; 15.40–16.00 Valerii KAVRUK (Sfântu Gheorghe, RO): Contextualizing Late Bronze Age salt production in Transylvania and Maramureș; 16.00–16.20 Marius ARDELEANU (Baia Mare, RO): Some observations on the latest archaeological researches carried out at Sălnița–Custura Cetățelei (2019-2022); 16.20–16.40 Discussion

 

THURSDAY, 2nd of November 2023

Session: Early and Middle Bronze Age metalwork (Chair: Louis Nebelsick)

09.00–09.20 Radu BĂJENARU (București, RO): The shaft-hole axes of Corbasca-Type from Carpathian-Balkan Area; 09.20–09.40 Wolfgang DAVID (Frankfurt am Main, DE): Zu den altbronzezeitlichen Anhängern in Anker- oder Schwalbenschwanzform vom Typ Tolnanémedi; 09.40–10.00 Anca POPESCU (București, RO), Monica MĂRGĂRIT (Târgoviște, RO), Lăcrămioara ISTINA (Bacău, RO): A shield-shaped cheekpiece from the Middle Bronze Age site at Răcătău de Jos, eastern Romania; 10.00–10.20 Discussion; 10.20–10.40 Break

Session: Late Bronze Age metalwork (Chair: Anca Popescu)

10.40–11.00 Roxana MUNTEANU (Buzău, RO): A Bronze Age decorated spearhead from southern Romania; 11.20–11.40 Botond REZI (Târgu Mureș, RO), Rita E. NÉMETH (Târgu Mureș, RO), Technological considerations regarding the bronze hoard from Suseni; 11.40–12.00 Gabriel BĂLAN (Alba Iulia, RO), Raluca BURLACU-TIMOFTE (Alba Iulia, RO), Teodor MUNTEAN (Ingolstadt, DE), Marius RÂZA (Orăștie, RO), Radu OTA (Alba Iulia, RO): The bronze hoard from Gâmbaș; 12.00–12.20 Discussion; Visit to the archeological site from Lăpuș.

 

GlasulMM
GlasulMM