BAIA MARE. Șoferi amendați de Poliția Locală

Polițiștii locali au constatat în ultima săptămână un număr de 120 contravenții, valoarea amenzilor aplicate fiind în cuantum de 28.025 lei. Dintre acestea, 27 de contravenții au fost la Legea nr.61/1991 în valoare de 6.400 lei pentru săvărșirea unor fapte precum săvârșirea în public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii,expresii jignitoare sau vulgare, tulburarea liniștii locatarilor între orele 22:00-08:00 și 13:00-14:00 de către orice persoană prin producerea de zgomote, larmă sau prin folosirea oricărui aparat, obiect ori instrument muzical la intensitate mare în localurile sau sediile persoanelor juridice, în locuințele persoanelor fizice sau în oricare alt loc din imobilele cu destinația de locuințe ori situat în imediata vecinatate a acestora, refuzul unei persoane de a da relații pentru stabilirea identității sale ,de a se legitima cu actul de identitate sau de a se prezenta la sediul poliției, la cererea ori la invitația justificată a organelor de urmărire penală sau de menținere a ordinii publice, aflate în exercitarea atribuțiilor de serviciu, apelarea în mod repetat la mila publicului de către o persoană aptă de muncă ,precum și determinarea unei persoane la săvârșirea unor astfel de fapte, tulburarea fără drept a liniștii locuitorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigăte sau larmă sau consumul de băuturi alcoolice în pe drumuri publice, în parcuri, pe stadioane și terenuri sportive, instituții culturale, săli de spectacole, instituții sau unități economice, toate mijloacele de transport în comun, autogări, gări, aeroporturi de stat și privat sau alte locuri prevăzute de lege.

Apoi, 52 de contravenții au fost aplicate privind încălcarea dispozițiilor prevăzute de OUG.nr.195/2002 , respectiv RA.OUG.nr.195/2002 în valoare de 9.425 lei privind codul rutier, pentru săvărșirea următoarele fapte:
circulația pe un sector de drum pe care accesul este interzis;
se interzice oprirea voluntară a vehiculelor în zona de acțiune a indicatorului,,Oprirea interzisă;
se interzice oprirea voluntară a vehiculelor pe trecerile pentru pietoni ori la mai puțin 25 m înainte si după acestea.
se interzice oprirea voluntară a autovehiculelor în intersecții ,inclusiv cele cu circulație în sens giratoriu ,precum și zonele de preselecție unde sunt aplicate marcaje continue,iar în lipsa acestora la o distanță mai mică de 25 m de colțul intersecției
se interzice pietonilor și persoanelor asimilate acestora să traverseze drumul public prin alte locuri decât cele permise
se interzice oprirea staționarea voluntară a vehiculelor: în stațiile mijloacelor de transport public de persoane, precum și la mai puțin de 25 m înainte și după acestea.

Tot Poliția Locală a mai constatat 28 de contravenții la HCL.nr.251/2012 în valoare de 4.200 lei pentru săvârșirea următoarelor fapte – operațiunea de blocare/ridicare se realizează asupra autovehiculelor și vehiculelor de orice fel staționate neregulamentar pe domeniul public și /sau privat de pe raza Municipiului Baia Mare, inclusiv drumurile publice în una din următoarele situații:în locurile special amenajate autovehiculelor pentru persoanele cu handicap și în alte locuri de parcare rezervată,  se supun blocării/ ridicării autovehiculele sau vehiculele de orice fel care blochează sau limitează accesul pe căile de acces-intrări/ieșiri –în instituțiile publice, școli, biserici, spitale, parcări, garaje, piețe, târguri, oboare, precum și pe proprietățile alăturate drumurilor publice.

Avem constatată și o contravenție la Legea nr.448/2006 în valoare de 2000 lei pentru parcarea altor mijloace de transport ,pe locurile de parcare adaptate,rezervate și semnalizate prin semn internațional pentru persoanele cu handicap,cu amendă de la 2000-10.000 lei, 7 contravenții la HCL.nr.155/2018 în valoare de 4000 lei, pentru săvârșirea următoarei fapte – să nu parcheze vehiculele/autovehiculele de orice fel, cu masa maximă autorizată peste 3,5 t. și să nu depășească ca dimensiuni de gabarit marcajul rutier a unui loc de parcare, cu excepția staționării autocarelor cu turiști, elevi,studenți, în zonele turistice și până la orele 22,00, 5 contraventii la HCL 528/2022 art.1 Anexa 1, in valoare de 2.000 lei pentru savarsirea urmatoarelor fapte – împrăștierea/ răscolirea deșeurilor aflate în recipienții amplasați în punctele de colectare a reziduurilor menajere, comercializarea ambulantă a oricăror produse pe raza Municipiului Baia Mare, fără obţinerea avizelor şi acordurilor legale, blocarea accesului la containere si pubelele sau in zonele de depozitare a reziduurilor, circulația unui autovehicul a cărui masă totală maximă autorizată pentru sectorul respectiv de drum depășește masa maximă autorizată, fara detinerea unei autorizatii de circulatie legală, respectiv blocarea căilor de acces în imobile și în curțile interioare permanent libere accesului publicului.

Marcel ȘERBAN

 

dh
dh