LOCALITĂȚI DIN MARAMUREȘ. Ocoliș

Sat aparţinător de comuna Groşi, zona Chioar, Zona Metro­po­li­tană Baia Mare, județul Maramureș, regiunea istorică Transilvania (de Nord), Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest. Lo­calitate situată (la răspântie de drumuri) între Groși, Chechiș și Satul Nou de Jos, pe malul Lăpuşului; zonă de câmpie.

Prima atestare documentară: 1411 (Fekethe­falw). Dialect: subdialect cri­şean. Nu­mele comun al locuitorilor: oco­lişean, -ă, ocolişeni, -e, (ocolişan) / ocoli­şean­că, ocolişence. Porecla locuitorilor: lupi. Nume de familie derivate din numele localităţii: Oco­lişan (9 persoane). Nume de familie frecvente în localitate: Câmpan, Cerneştean, Lupan, Moje. Instituții: agenție poștală, biserică ortodoxă (de zid, “Adormirea Maicii Domnului”, 1850). Resurse naturale: curs de apă (râul Lăpuș), teren arabil, livezi, fond de vânătoare.

Originea numelui localității

Denumiri atestate: (1411) Fekethe­falw, (1566) Feketefalw, (1601) Honolis [=Okolis], (1725) Feketefalu, Akolis, (1828) Fekete-Falu, Okolist, (1851) Feketefalu, (1909-1919) Ocoliş, Feketefalu, (1968) Ocoliș. Evoluția numelui localității: Satul lui Negru, Ocoliș.

Soluții etimologice. Pe parcursul secolelor XV – XVI, aşezarea s-a numit Satul Negru, iar autorităţile maghiare au notat Fekethefalw. Mai târziu, pe la 1600, a apărut denu­mirea românească de Ocoliş, care a circulat în paralel cu vechea denumire până la începutul secolului al XX-lea, când administraţia românească a îndepărtat definitiv denumirea maghiară. În privinţa toponimului Ocoliş, părerile sunt unanime: derivă din apelativul rom. ocoliş “loc îngrădit” (din ocol + suf. –). În Maramureş, apelativul ocol are dublu înţeles: “ogradă, loc îngrădit unde se închid vitele”, respectiv “curtea casei ţărăneşti” şi derivă din sl. okolǔ, cu sensul de “cerc, arie, tabără”. Însă după Dariu Pop (1938) apelativul ocoliş ar avea mai degrabă sensul de “ocolire”: “Semnificaţia numirii ro­mâ­neşti de Ocoliş este pe deplin jus­tificată. Artera principală, spre Ardeal, dela Baia Mare, chiar acolo unde este comuna, trebuia să facă o mare ocolire, sau un respectabil ocoliş, din cauza râului Lăpuş”. De menționat că, în țară, există și alte localități cu nume identic sau asemănător, având, probabil, aceiași etimologie: Ocoliş (jud. Alba), Ocoli­şel (jud. Cluj), Ocolişu Mare, Ocolişu Mic (sate în jud. Cluj și Hune­doara).

(Mai multe detalii, în lucrarea “Dicționar etimologic al localităților din județul Maramureș”, Dorin Ștef, editura Casa Cărții de Știință, Cluj Napoca, 2023. Lucrarea  poate fi procurată prin mesaj pe whatsapp, la numărul 0770288308).

GlasulMM
GlasulMM