LOCALITĂȚI DIN MARAMUREȘ. Piatra

Sat aparţinător de comuna Remeţi, județul Maramureș, regiunea istorică Maramureş, Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest; în 1956, cătun al satului Remeţi. Localitate situată pe valea Tisei, la graniţa cu Ucraina, între Teceul Mic și Huta-Certeze (jud. Satu Mare); zonă de deal. ♦ În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, localitatea a făcut parte din comitatul maghiar Maramureș, iar după Unirea din 1918, în perioada interbelică, localitatea a aparținut de plasa Sighet. După al Doilea Război Mondial, a făcut parte din Regiunea Baia Mare, iar din 1968 a intrat în alcătuirea actualului județ Maramureș.

Prima atestare documentară: 1956 (Piatra). Po­pulaţie: 379 locuitori. Etnii: localitate cu populaţie preponderent de etnie maghiară. Biserici: biserică romano-catolică; parohie greco-catolică ucraineană (reînființată în 1994; nu are biserică paro­hială; slujbele se țin în biserica romano-catolică din localitate). Resurse naturale: curs de apă (râul Tisa), teren arabil. Alte resurse: conexiune internet, semnal GSM, rețea utilități (apă, energie electrică).

Originea numelui localității

Denumiri atestate: (1968) Piatra. Soluții etimologice. Numele localității pro­vine dintr-un microtoponim local preexistent Pia­tra (< apelativul piatră “rocă solidă” < lat. petra), identic cu toponimele Petriceaua, Pietroasa, Pietrosul, Petrila, Petroșani etc., sinonim cu top. Bicaz, Cremenea, Prundul etc. În țară, există și alte localități cu nume identic (în jud. Argeş, Bistriţa, Constanţa, Dâm­boviţa, Hunedoara, Olt, Prahova, Teleorman și Tulcea).

(Mai multe detalii, în lucrarea “Dicționar etimologic al localităților din județul Maramureș”, Dorin Ștef, editura Casa Cărții de Știință, Cluj Napoca, 2023).

GlasulMM
GlasulMM