LOCALITĂȚI DIN MARAMUREȘ. Ruscova

Comună, județul Maramureș, regiunea istorică Maramureş, Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest. Localitate situată pe valea Vişeului, la poalele Munţilor Maramureşului, între Leordina și Repedea, la 27 kilometri de Vişeul de Sus; zonă de munte.

Localităţi componente ale comunei: Ruscova (nu are localități aparținătoare). Prima atestare documentară: 1373 (poss. Orosviz). Populaţie: 5.541 locuitori. Gospodării: 1.635. Etnii: 5.011 ucraineni, 190 români, 182 romi, 5 maghiari, 5 germani. Culte: 4.492 ortodocși, 733 penticostali, 147 adventiști, 3 greco-catolici, 3 baptiști, 3 romano-catolici, 3 reformați. Dialect: subdialect maramureşean (pentru populaţia românească). Numele comun al locuitorilor: rusovean, -ă, ruscoveni, -e, (ruscovan) / ruscoveancă, ruscovence. Nume de familie derivate din numele localităţii: Ruscovan (64 de persoane). Nume de familie frecvente în localitate: Botiz, Bumbar, Covaci, Moroz, Rohnean. Personalităţi: Ivan Liber (n. 1932), profesor, compozitor, dirijor, publicist.

Instituții: primărie, 7 grădinițe, școală gimnazială, liceu tehnologic, bibliotecă comunală (din 1955), sediul Ocolului Silvic Poieni, ghișeu poștal, cabinet medical, farmacie, agenție bancară, bancomat, cămin cultural, biserică ortodoxă ucraineană; biserică adventistă de ziua a șaptea; biserici penticostale (Ruscova nr. 1, 1952; Ruscova nr. 2, Oblaz, 1993). Resurse naturale: curs de apă (râul Vișeu și pârâul Ruscova), teren arabil (400 ha), pășuni și fânațe (2.100 ha), fond forestier (2.500 ha), fond de vânătoare, fructe de pădure și ciuperci comestibile din flora spontană, livezi (de meri și pruni); izvor de apă minerală (pe Valea Drahmirov: Ciorna Vodă); depozit de mangan. Târg săptămânal de mărfuri (joi).

Denumiri atestate: (1373) poss. Orosviz, (1390) Orozfalu, Orisfalw, (1411) Rwzko, Ruskova, Ruzkowa, (1473) Oroszfalu, (1480) Orozfalw, (1555) Rwskowa, (1828, 1851) Ruszkova, (1913) Visóoroszi, (1968) Ruscova. Evoluția numelui localității: Apa Rusului, Rusco, Ruscova. Soluții etimologice. Numele așezării derivă din hidronimul Ruscova (Valea Rusului, Valea Ruscovă > Ruscova), dovadă fiind faptul că la 1373 localitatea se numea Orosviz (= Apa Rusului), apoi Orozfalu (= Satul Rusului), iar din secolul al XV-lea Rusco (Ruzko, în magh.) şi Ruscova (Ruskova, Ruskowa, Ruszkova, în grafia maghiară). Aceste denumiri indică prezenţa ucrainenilor în zonă (numiţi de români ruşi), este de părere Ștefan Vişovan. De menționat că, în țară, există trei localități cu nume asemănător, având, probabil, aceiași etimologie (Rusca, sat în jud. Caraş-Severin, Suceava și Vaslui).

(Mai multe detalii, în lucrarea “Dicționar etimologic al localităților din județul Maramureș”, Dorin Ștef, editura Casa Cărții de Știință, Cluj Napoca, 2023).

 

GlasulMM
GlasulMM