MINISTERUL EDUCAȚIEI. Cresc bursele pentru studenți

Ministerul Educației a anunțat că a fost semnat Ordinul privind aprobarea cuantumurilor burselor pentru studenții înmatriculați la programe de studii universitare, organizate cu finanțare de la bugetul de stat, la forma de învățământ cu frecvență, în instituțiile de învățământ superior de stat, în anul universitar 2023-2024.

Astfel, bursa socială pentru studenți crește de la 580 de lei la 900 de lei, cea pentru studenții doctoranzi din anul III și IV crește la 3.200 de lei, iar bursa de studiu pentru licența didactică cu dublă specializare sau pentru masterat didactic va fi de 3.158 de lei.

De asemenea, în cazul burselor de excelență olimpică I/internațională pentru studenții din anul I, licență, care au obținut locurile I, II sau III la olimpiadele școlare internaționale sumele vor fi următoarele:

  • locul I: 3.300 de lei;
  • locul II: 2.475 de lei;
  • locul III: 1.650 de lei

Mihai ROMAN

cm
cm