PENTRU ANGAJATORI – De acum există un nou model de contract de muncă

Inspectoratul Teritorial de Muncă Maramureș a anunțat că în urma modificărilor aduse conținutului contractului individual de muncă prin Legea nr. 283/17 octombrie 2022, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, prin Ordinul nr. 2171/25.11.2022, a aprobat noul model cadru al contractului individual de muncă.

„La data intrării în vigoare a noului model cadru al contractului individual de muncă, angajatorii sunt obligați să utilizeze acest model, inserând toate elementele obligatorii stabilite în Codul muncii.

În conformitate cu dispozițiile Codului muncii, clauzele contractului individual de muncă nu pot conține prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative sau contracte colective de muncă”, precizează ITM Maramureș.

Marcel Șerban

dh
dh