PROBE. Mâine începe bacalaureatul. Vezi calendarul complet al examenului

Elevii din clasele terminale de liceu vor începe mâine, 17 iunie, probele de la examenul național de bacalaureatul 2024 cu evaluarea competenţelor. Candidaţii vor fi repartizaţi în săli în ordine alfabetică, iar listele vor fi comunicate cu 24 de ore înainte de prima probă.

Rezultatul obţinut de fiecare candidat la proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, respectiv în limba maternă nu se exprimă prin note sau prin calificativ admis/ respins, ci prin stabilirea nivelului de competenţă corespunzător grilei aprobate la nivel naţional. După evaluarea competențelor urmează probele scrise.

Calendar complet al sesiunii de vară de la Bacalaureat:

17-19 iunie: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

19-20 iunie: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

20-21 iunie: Evaluarea competențelor digitale – proba D

25-27 iunie: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

1 iulie: Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă

2 iulie: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă

3 iulie: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă

4 iulie: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

8 iulie: Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12,00 – 18,00

9-11 iulie :Rezolvarea contestațiilor

12 iulie: Afișarea rezultatelor finale.

 

Maria STOICA

GlasulMaramuresului
GlasulMaramuresului