ȘI ÎN MARAMUREȘ – Grădinițele și ludotecile pot obține finanțări prin PNRR

Grădinițele comunitare și grupurile de joacă/ ludotecile din județ pot aplica pentru „Dezvoltarea serviciilor de educație timpurie complementare”, un apel competitiv de proiecte finanțat din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și lansat de Ministerul Educației.

”Alocăm 103 milioane de euro pentru a crește capacitatea sistemului și a calității serviciilor de educație timpurie, de a îmbunătăți ratele de participare, atât la nivel antepreșcolar, cât și la nivel preșcolar, prin deservirea de până la 20.000 de copii, provenind din grupuri defavorizate. În cadrul prezentului apel, vor fi prioritizate proiectele care se vor implementa în comunități rurale izolate, defavorizate din punct de vedere economic sau care vizează grupuri vulnerabile de copii”, transmite Ministerul Educației.

Valoarea maximă a grantului per proiect este de 250.000 de euro (fără TVA), valoare eligibilă PNRR. Fiecare proiect va urmări înființarea de servicii complementare, care să deservească de la minimum 16 copii până la maximum 50 de copii.

Bugetele proiectelor se vor utiliza pentru: amenajarea, igienizarea și dotarea a minimum 2 săli pentru activități cu copiii, achiziționarea de mobilier, echipamente și materiale necesare amenajării spațiilor serviciilor complementare nou înființate; achiziționarea materialelor didactice, a hranei, precum și a transportului pentru copii, pentru o perioadă de cel puțin 12 luni; servicii de informare, consiliere și sprijin pentru părinții/reprezentanții legali/persoana în grija căreia se află copilul.

Solicitanții eligibili din cadrul acestui apel de proiecte vor aplica sub forma unui parteneriat stabilit la nivel local. Acesta va fi alcătuit, în mod obligatoriu, din următoarele părți: o autoritate publică locală și o unitate de învățământ preuniversitar acreditată cu personalitate juridică.

Depunerea proiectelor se realizează exclusiv online, prin platforma electronică dedicată PNRR, cu respectarea perioadei de depunere: 8 februarie (ora 9) – 7 martie (ora 23:59).

Mircea GRIGOR

mg
mg