STUDIU – Comercializarea produselor și serviciilor de piață de către primării nu este actualizată

Consiliul Concurenței a finalizat și pune în dezbatere publică raportul preliminar al studiului privind impactul sistemului de autorizare de către autoritățile administrației publice locale a comercializării produselor și serviciilor de piață asupra accesului pe piață al întreprinderilor.

În urma acestui studiu, autoritatea de concurență a constatat că legislația privind comercializarea produselor și serviciilor de piață (O.G. nr. 99/2000) nu este actualizată cu codurile CAEN în vigoare, ceea ce determină interpretarea și aplicarea neunitară a acesteia de către primării.

Astfel, modul în care este autorizate comercializarea produselor și serviciilor de piață de către administrațiile publice locale poate conduce la limitarea accesului companiilor pe diverse piețe, restrângând concurența.

Ca urmare, Consiliul Concurenței recomandă actualizarea prevederilor legale și elaborarea unui regulament cadru, astfel încât autoritățile administrației publice locale să adopte și să aplice nediscriminatoriu normele care vizează autorizarea unei activități de comercializare de produse și servicii de piață.

De asemenea, autoritatea de concurență recomandă publicarea integrală, pe paginile de internet ale primăriilor, a regulamentelor actualizate care vizează autorizarea activităților de comercializare de produse și servicii de piață, precum și a hotărârilor de aprobare a acestora, astfel încât accesul companiilor la informații să fie cât mai facil.

mg
mg