ASSOC – Proiect pentru persoanele fără studii și loc de muncă

România se confruntă cu unul dintre cele mai ridicate riscuri de sărăcie și de excluziune socială din Uniunea Europeană, cele mai afectate categorii sociale provenind din grupurile marginalizate, îndeosebi din zonele rurale.

Asistenții sociali din cadrul ASSOC au sesizat o tot mai mare crevasă între urban și rural, iar situația a fost întărită și de o analiză sociologică realizată la inițiativa asociației. Potrivit cercetării în teren, peste 77% dintre persoanele chestionate nu au nicio calificare profesională, iar majoritatea nu are abilități de a identifica un loc de muncă și de a comunica în mod coerent cu angajatorii. În schimb, aceeași analiză a relevat că peste 85% dintre respondenți și-ar dori un loc de muncă, pe care îl corelează cu îmbunătățirea nivelului de trai.

“Am considerat necesar să venim cu un program complex care să prevadă măsuri personalizate și integrate pentru persoanele inactive și șomere din Regiunea Nord-Vest a României. Am lansat astfel un proiect dedicat acestor categorii sociale cu scopul de a îmbunătăți nivelul de competențe profesionale și de creștere a gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive în corelare cu nevoile pieței muncii”, a declarat Alexandru Șereghi, manager proiecte în cadrul ASSOC.

Proiectul „Ocupare și formare pentru șomeri și persoane inactive” (ID157131) a fost lansat luna aceasta și este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman.

Obiectivul echipei de proiect este acela de identificare a minim 202 persoane inactive din nord-vestul României, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanele cu dizabilități, iar până la finalul anului să le integreze în cursuri și activități, astfel încât 164 dintre ele să își crească nivelul de competențe, iar 93 să își găsească un loc de muncă.

Managerul de proiect a spus că prin activarea pe piața forței de muncă a persoanelor provenite din grupuri defavorizate se vor genera efecte pozitive pe termen lung. 

“Participarea acestor persoane la programe de informare și consiliere profesională, dar și de mediere a muncii este un pas esențial în schimbarea discrepanțelor sociale. Formarea profesională este un alt pas important al proiectului, deoarece o calificare oferă șansa stabilității și siguranței”, a adăugat Alexandru Șereghi.

mg
mg