Campanie națională de control în industria minieră

Inspecția Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, desfășoară Campania de control
privind respectarea măsurilor necesare pentru asigurarea securității și protecția
lucrătorilor care își desfășoară activitatea la locurile de muncă din industria extractivă
diviziunile CAEN 05, 07, 08.

Campania de control se desfășoară până în 27 februarie 2023, în toate județele în care există
întreprinderi (mici, mijlocii şi mari, cu capital de stat, privat şi mixt), care efectuează
activităţi de extracţie în sectorul de activitate minieră.

Inspectorii de muncă vor controla toate exploatările miniere existente pe teritoriul fiecărui
judeţ și vor verifica următoarele: modul de respectare, de către angajatori, a legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în industria extractivă; modul în care angajatorii asigură condiții adecvate de desfășurare a activității în special, în ceea ce privește asigurarea: echipamentului colectiv și individual de protecție; transportului la și de la locurile de muncă; echipamente de muncă corespunzătoare activităților desfășurate; modul în care serviciile interne de prevenire şi protecţie din industria extractivă îşi desfăşoară activitatea, sunt organizate şi îşi îndeplinesc atribuţiile; modul în care angajatorii aplică practic prevederile H.G. nr. 1049/2006 în industria extractivă, informarea şi consultarea lucrătorilor despre cele mai eficiente mijloace de protecţie privind securitatea şi sănătatea în muncă; modul în care au fost îndeplinite măsurile dispuse cu ocazia controalelor anterioare,
acolo unde este cazul.


mg
mg