CONSULTARE PUBLICĂ. Plan urbanistic zonal pentru Stadion Atletism Baia Mare

Primăria Baia Mare face cunoscut că avem consultare asupra propunerilor preliminare pentru PUZ Stadion Atletism Baia Mare. Aclo în zonă sunt mai multe terenuri unde mulți băimăreni consideră că este doar o chestiune de timp până când vom avea ridicate blocuri de locuințe. Deja știm că vom avea un bloc de locuințe în curând în zona Sălii Sporturilor.

Municipalitatea aduce la cunoştinţa vecinilor şi publicului interesat de a formula eventuale observaţii şi sugestii asupra propunerilor din documentaţia de urbanism Planul Urbanistic Zonal “Stadion Atletism Baia Mare”, generat de amplasamentul situat în Baia Mare, zona Stadionului de Atletism, fiind delimitată la nord de Bd.Traian/str.Hortensiei, la est de Bd.Unirii si primul front construit la acest bulevard, la sud de Bd.Republicii si primul front construit la acest bulevard si la vest de strada Transilvaniei, Baia Mare.

„Suprafaţa totală a zonei de studiu este de cca 350.376mp. Funcțiunea propusă:
CA1a – Zona centrelor de afaceri
T1P – parcări amenajate
CM1m – subzona mixta cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+15
CM2c – subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+8
CM2b – subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+2
L5a – subzona locuințelor colective medii (P+3,4) sau medii și înalte (P+3-P+8,10) situate în ansambluri preponderent rezidențiale
L5b – subzona imobilelor multifuncționale cu regim maxim de înălțime de P+8 -conform P.U.Z aprobat H.C.L. 493/2015
CM1 – subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+5 conform P.U.G Muncipiul Baia Mare aprobat H.C.L. 349/1999 prelungit prin H.C.L. 605/2015 și 637/2018
V1a – subzona parcuri, grădini publice orășenești și de cartier, scuaruri în ansambluri rezidențiale și fâșii plantate publice
V3b – baze sportive
V3bm – baze sportive preponderent în aer liber cu grad redus de mineralizare
F – zona activităților legate de culte

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE LA consultarea documentaţiei și formularea observațiilor (în scris) în perioada 01.06.2023 – 20.06.2023 asupra documentelor disponibile pe site-ul Primăriei Municipiului Baia Mare. Dezbaterea publică va avea loc la sediul Primariei Baia Mare în Sala Europa, str. Gh.Sincai nr.37, la data de 16.06.2023, ora 14:00”, arată Primăria Baia Mare.

Ana-Maria HOJDA

Ana-Maria HOJDA
Ana-Maria HOJDA