DECIZIE – Controale la producătorii de energie electrică din Maramureș

În ședința de guvern din data de 31.01.2023 s-a decis ca începând cu data de 01.02.2023 în toate unitățile în care se desfășoară activități de producere a energiei electrice încadrate în codul CAEN 3511, respectiv activitatea instalațiilor generatoare de energie electrică prin centrale termice, nucleare, hidroelectrice, cu turbine, cu gaze, diesel și energie regenerabilă (energie eoliană, energie solară, energie de biomasă), să se desfășoare activități de control în domeniul securității și sănătății în muncă.

 Inspectoratul de Muncă a județului Maramureș a anunțat că în cadrul acestei acțiuni de control se vor urmări „verificarea modului de respectare de către angajatori a legislației în domeniul securității și sănătății în muncă, respectiv verificarea modului în care angajatorii asigură condițiile adecvate de desfășurare de desfășurare a activității  în special, în ceea ce privește asigurarea echipamentului colectiv și individual de protecție, transportul la șI de la locul de muncă, echipamentele de muncă corespunzătoare  activităților defășurate și riscurile prezente la locul de muncă, efectuarea în siguranță a activităților de mentenanță”.

Tot în luna februarie, controlul va viza și verificarea  modului în care serviciile interne de prevenire și protecție își defășoară activitatea, sunt organizate și își îndeplinesc atribuțiile.

Această campanie de control se va desfășura în perioada 01.02.- 28.02.2023, iar la finalizarea acțiunii se vor comunica și rezultatele acesteia.

Marcel Șerban

dh
dh